Trình độ A2

Từ vựng chủ điểm miêu tả người
Từ vựng chủ điểm miêu tả người

Bài viết sau cung cấp một số từ tiếng Tây Ban Nha bạn có thể sử dụng khi mô tả ngoại hình hoặc tính cách của một người.

En el mercado - Trong khu chợ
En el mercado - Trong khu chợ

Cùng Phuong Nam Education đi mua trái cây, rau củ trong chợ với từ vựng và mẫu câu liên quan.

Bài 1 : Động vật
Bài 1 : Động vật

Động vật

Bài 1 : Tính từ chỉ số lượng
Bài 1 : Tính từ chỉ số lượng

Tính từ chỉ số lượng

Bài 1: Días de la Semana – ngày trong tuần
Bài 1: Días de la Semana – ngày trong tuần

Bài 1: Días de la Semana – ngày trong tuần

Bài 2: Xung quanh văn phòng
Bài 2: Xung quanh văn phòng

Xung quanh văn phòng

Bài 2 : Tính từ nghi vấn
Bài 2 : Tính từ nghi vấn

Tính từ nghi vấn

Bài 2 : Dos parejas se encuentran en un centro deportivo - Hai cặp đôi đang ở trung tâm thể thao
Bài 2 : Dos parejas se encuentran en un centro deportivo - Hai cặp đôi đang ở trung tâm thể thao

Bài 2 : Dos parejas se encuentran en un centro deportivo - Hai cặp đôi đang ở trung tâm thể thao

Bài 3 : Chỉ đường
Bài 3 : Chỉ đường

Chỉ đường

Bài 3 : Đại từ nghi vấn
Bài 3 : Đại từ nghi vấn

Bài 3 : Đại từ nghi vấn

Bài 3 :  la noche anterior - Đêm hôm trước
Bài 3 : la noche anterior - Đêm hôm trước

Bài 3 : la noche anterior - Đêm hôm trước

Bài 4 : Khen ngợi
Bài 4 : Khen ngợi

Khen ngợi

Bài 4 : Câu phủ định
Bài 4 : Câu phủ định

Câu phủ định

Bài 4 : Hablas español? - Bạn có nói tiếng Tây Ban Nha không?
Bài 4 : Hablas español? - Bạn có nói tiếng Tây Ban Nha không?

Hablas español? - Bạn có nói tiếng Tây Ban Nha không?

Bài 5 : Dụng cụ
Bài 5 : Dụng cụ

Dụng cụ

Bài 5 : Vị trí của tính từ
Bài 5 : Vị trí của tính từ

Tính từ trong tiếng Tây Ban Nha có thể đứng trước hoặc đứng sau danh từ, thậm chí có tính từ còn có thể vừa đứng trước vừa đứng sau.

Bài 5 : Meses y temporadas - Tháng và mùa
Bài 5 : Meses y temporadas - Tháng và mùa

Bài 5 : Meses y temporadas - Tháng và mùa

Bài 6 : Đo lường
Bài 6 : Đo lường

Đo lường

Bài 6 : Tính từ sở hữu
Bài 6 : Tính từ sở hữu

Tính từ sở hữu

Bài 6 : Mi casa  -  nhà của tôi
Bài 6 : Mi casa - nhà của tôi

Mi casa - nhà của tôi

Bài 7 : Nghề nghiệp
Bài 7 : Nghề nghiệp

Nghề nghiệp

Bài 7 : giới từ
Bài 7 : giới từ

Hãy nhìn một số câu ví dụ dưới đây để xem các giới từ trong tiếng Tây Ban Nha liên kết với các phần khác trong câu như thế nào.

Bài 7 : Ser y Estar
Bài 7 : Ser y Estar

Ser y Estar

Bài 8 : Ca làm việc
Bài 8 : Ca làm việc

Ca làm việc

  • 1
  • 2

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat