Bài 4 : Hablas español? - Bạn có nói tiếng Tây Ban Nha không?

María y Pablo se encuentran en una velada de intercambio de idiomas

(PRONOMBRES PERSONALES)

 >> Ôn tập: http://hoctiengtaybannha.com/v13/bai-3.html

María:

Hola, mi nombre es María. Éste de ahí es mi amigo Robert. Yo hablo francés y español y Robert habla español.

Xin chào. Tên tôi là Mary. Đây là bạn tôi Robert. Tôi nói tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha, còn Robert nói tiếng Tây Ban Nha.

Pablo:

Yo hablo inglés y español, pero no hablo francés ni alemán. ¿Robert habla inglés?

Xin chào. Tên tôi là Pablo. Tôi nói tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, nhưng tôi không nói tiếng Pháp hay tiếng Đức. Robert  có nói tiếng Anh không?

María:

 No. Pero él habla italiano. ¿Tú hablas italiano?

Không. Nhưng anh ấy có nói tiếng Ý. Bạn có nói tiếng Ý không?

Pablo:

Yo hablo bien inglés y español, pero sólo un poco de italiano. De modo que vamos a hablar en español

 

tôi nói tiếng anh và tiếng Tây Ban Nha giỏi, nhưng chỉ biết chút tiếng Ý thôi. Chúng ta hãy nói chuyện bẳng tiếng Tây Ban Nha đi.

 >> Bài tiếp theo: http://hoctiengtaybannha.com/v15/bai-5.html

BÌNH LUẬN

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

En el mercado - Trong khu chợ
En el mercado - Trong khu chợ

En el mercado - Trong khu chợ

Bài 1: Días de la Semana – ngày trong tuần
Bài 1: Días de la Semana – ngày trong tuần

Bài 1: Días de la Semana – ngày trong tuần

Bài 2 : Dos parejas se encuentran en un centro deportivo - Hai cặp đôi đang ở trung tâm thể thao
Bài 2 : Dos parejas se encuentran en un centro deportivo - Hai cặp đôi đang ở trung tâm thể thao

Bài 2 : Dos parejas se encuentran en un centro deportivo - Hai cặp đôi đang ở trung tâm thể thao

Bài 3 :  la noche anterior - Đêm hôm trước
Bài 3 : la noche anterior - Đêm hôm trước

Bài 3 : la noche anterior - Đêm hôm trước

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Phuong Nam Education - Hotline: 0919 407 100 - 0914 098 008
Tư vấn online