Bài 4 : Hablas español? - Bạn có nói tiếng Tây Ban Nha không?

María y Pablo se encuentran en una velada de intercambio de idiomas

(PRONOMBRES PERSONALES)

 >> Ôn tập: http://hoctiengtaybannha.com/v13/bai-3.html

María:

Hola, mi nombre es María. Éste de ahí es mi amigo Robert. Yo hablo francés y español y Robert habla español.

Xin chào. Tên tôi là Mary. Đây là bạn tôi Robert. Tôi nói tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha, còn Robert nói tiếng Tây Ban Nha.

Pablo:

Yo hablo inglés y español, pero no hablo francés ni alemán. ¿Robert habla inglés?

Xin chào. Tên tôi là Pablo. Tôi nói tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, nhưng tôi không nói tiếng Pháp hay tiếng Đức. Robert  có nói tiếng Anh không?

María:

 No. Pero él habla italiano. ¿Tú hablas italiano?

Không. Nhưng anh ấy có nói tiếng Ý. Bạn có nói tiếng Ý không?

Pablo:

Yo hablo bien inglés y español, pero sólo un poco de italiano. De modo que vamos a hablar en español

 

tôi nói tiếng anh và tiếng Tây Ban Nha giỏi, nhưng chỉ biết chút tiếng Ý thôi. Chúng ta hãy nói chuyện bẳng tiếng Tây Ban Nha đi.

 >> Bài tiếp theo: http://hoctiengtaybannha.com/v15/bai-5.html

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Từ vựng chủ điểm miêu tả người
Từ vựng chủ điểm miêu tả người

Bài viết sau cung cấp một số từ tiếng Tây Ban Nha bạn có thể sử dụng khi mô tả ngoại hình hoặc tính cách của một người.

En el mercado - Trong khu chợ
En el mercado - Trong khu chợ

Cùng Phuong Nam Education đi mua trái cây, rau củ trong chợ với từ vựng và mẫu câu liên quan.

Bài 1: Días de la Semana – ngày trong tuần
Bài 1: Días de la Semana – ngày trong tuần

Bài 1: Días de la Semana – ngày trong tuần

Bài 2 : Dos parejas se encuentran en un centro deportivo - Hai cặp đôi đang ở trung tâm thể thao
Bài 2 : Dos parejas se encuentran en un centro deportivo - Hai cặp đôi đang ở trung tâm thể thao

Bài 2 : Dos parejas se encuentran en un centro deportivo - Hai cặp đôi đang ở trung tâm thể thao

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat