Ngữ pháp

Bài 1 : Các thì quá khứ
Bài 1 : Các thì quá khứ

Các thì quá khứ

Bài 2  : Đại từ trực tiếp
Bài 2 : Đại từ trực tiếp

Đại từ trực tiếp

Bài 3 : Thì tương lai
Bài 3 : Thì tương lai

Bài 3 : Thì tương lai. Thì tương lai trong tiếng Tây Ban Nha là thì dễ chia nhất

Bài 4 : Thì chưa hoàn thành
Bài 4 : Thì chưa hoàn thành

Thì chưa hoàn thành

Bài 5 : Đại từ gián tiếp
Bài 5 : Đại từ gián tiếp

Đại từ gián tiếp

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat