Học phí

Ưu đãi 30% khi đăng ký trước khai giảng 10 ngày
LỚP TRÌNH ĐỘ CẤP ĐỘ

HỌC PHÍ
GỐC 
(VNĐ)

HỌC PHÍ
ƯU ĐÃI (VNĐ)

THỜI GIAN

THƯỜNG

1,5 giờ/buổi
3 buổi/tuần

(hoặc 2g15p/buổi
2 buổi/tuần)

A1

 

A1.1

4,500,000 

3,150,000

36 giờ - 8 tuần (48 tiết)

A1.2

4,500,000 

3,150,000

36 giờ - 8 tuần (48 tiết)

A2

A2.1

4.800,000 

3,360,000

36 giờ - 8 tuần (48 tiết)

A2.2

4.800,000 

3,360,000

36 giờ - 8 tuần (48 tiết)

B1

B1.1

5,500,000

3,850,000

36 giờ - 8 tuần (48 tiết)

B1.2

5,500,000

3,850,000

36 giờ - 8 tuần (48 tiết)

B1.3

5,500,000

3,850,000

36 giờ - 8 tuần (48 tiết)

B1.4

5,500,000

3,850,000

36 giờ - 8 tuần (48 tiết)

B2

B2.1

6,000,000

4,200,000

36 giờ - 8 tuần (48 tiết)

B2.2

6,000,000

4,200,000

36 giờ - 8 tuần (48 tiết)

B2.3

6,000,000

4,200,000

36 giờ - 8 tuần (48 tiết)

B2.4

6,000,000

4,200,000

36 giờ - 8 tuần (48 tiết)

C1

Liên hệ hotline: 1900 2615 - 028 3622 8849
để được tư vấn chi tiết.

C2

CẤP TỐC

3 giờ/buổi
3 buổi/tuần

A1

9,800,000

6,860,000

72 giờ - 8 tuần (96 tiết)

A2

9,800,000

6,860,000

72 giờ - 8 tuần (96 tiết)

B1.1

11,800,000

8,260,000

90 giờ - 10 tuần (120 tiết)

B1.2

11,800,000

8,260,000

90 giờ - 10 tuần (120 tiết)

B2.1

13,800,000

9,660,000

90 giờ - 10 tuần (120 tiết)

B2.2

13,800,000

9,660,000

90 giờ - 10 tuần (120 tiết)

C1

Liên hệ hotline: 1900 2615 - 028 3622 8849 
để được tư vấn chi tiết.

C2

GIAO TIẾP -
DU LỊCH
(thường)

1,5 giờ/buổi
3 buổi/tuần

Căn bản 1

5,000,000 

3,500,000

36 giờ - 8 tuần (48 tiết)

Căn bản 2

5,000,000 

3,500,000

36 giờ - 8 tuần (48 tiết)

GIAO TIẾP -
DU LỊCH
(cấp tốc)

3 giờ/buổi - 3 buổi/tuần

Căn bản cấp tốc

11,800,000

8,260,000

72 giờ - 8 tuần (96 tiết)

HỌC ONLINE 1 KÈM 1

Liên hệ hotline: 1900 2615 - 028 3622 8849 để được tư vấn chi tiết.

HỌC 100% VỚI
GIÁO VIÊN NƯỚC NGOÀI

Liên hệ hotline:  1900 2615 - 028 3622 8849 để được tư vấn chi tiết.

HỌC 1 KÈM 1

Liên hệ hotline:  1900 2615 - 028 3622 8849 để được tư vấn chi tiết.

Để tìm hiểu ưu đãi dành cho các khóa học khác, vui lòng liên hệ Hotline:  1900 2615 - 028 3622 8849

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

HOTLINE
1900 2615 - 028 3622 8849

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat