Học phí

LỚP 

TRÌNH ĐỘ

CẤP ĐỘ

HỌC PHÍ (VNĐ)

THỜI GIAN

THƯỜNG

1,5 giờ/buổi
3 buổi/tuần

(hoặc 2g15p/buổi
2 buổi/tuần)

A1

A1.1

5,000,000 

36 giờ - 8 tuần (48 tiết)

A1.2

5,000,000 

36 giờ - 8 tuần (48 tiết)

A1.3

5,000,000 

36 giờ - 8 tuần (48 tiết)

A2

A2.1

5,000,000 

36 giờ - 8 tuần (48 tiết)

A2.2

5,000,000 

36 giờ - 8 tuần (48 tiết)

A2.3

5,000,000 

36 giờ - 8 tuần (48 tiết)

B1

B1.1

6,000,000

36 giờ - 8 tuần (48 tiết)

B1.2

6,000,000

36 giờ - 8 tuần (48 tiết)

B1.3

6,000,000

36 giờ - 8 tuần (48 tiết)

B1.4

6,000,000

36 giờ - 8 tuần (48 tiết)

B1.5

6,000,000

36 giờ - 8 tuần (48 tiết)

B1.6

6,000,000

36 giờ - 8 tuần (48 tiết)

B2

B2.1

6,000,000

36 giờ - 8 tuần (48 tiết)

B2.2

6,000,000

36 giờ - 8 tuần (48 tiết)

B2.3

6,000,000

36 giờ - 8 tuần (48 tiết)

B2.4

6,000,000

36 giờ - 8 tuần (48 tiết)

B2.5

6,000,000

36 giờ - 8 tuần (48 tiết)

B2.6

6,000,000

36 giờ - 8 tuần (48 tiết)

C1

Liên hệ hotline: 19002650 - 0919 407 100
để được tư vấn chi tiết.

C2

CẤP TỐC

3 giờ/buổi
3 buổi/tuần

A1

15,000,000

90 giờ - 10 tuần (120 tiết)

A2

15,000,000

90 giờ - 10 tuần (120 tiết)

B1.1

18,000,000

90 giờ - 10 tuần (120 tiết)

B1.2

18,000,000

90 giờ - 10 tuần (120 tiết)

B2.1

18,000,000

90 giờ - 10 tuần (120 tiết)

B2.2

18,000,000

90 giờ - 10 tuần (120 tiết)

C1

Liên hệ hotline: 19002650 - 0919 407 100 
để được tư vấn chi tiết.

C2

GIAO TIẾP - DU LỊCH
(thường)

1,5 giờ/buổi
3 buổi/tuần

Căn bản 1

5,000,000 

36 giờ - 8 tuần (48 tiết)

Căn bản 2

5,000,000 

36 giờ - 8 tuần (48 tiết)

GIAO TIẾP - DU LỊCH
(cấp tốc)

3 giờ/buổi - 3 buổi/tuần

Căn bản cấp tốc

11,800,000

72 giờ - 8 tuần (96 tiết)

HỌC QUA SKYPE

Liên hệ hotline: 19002650 - 0919 407 100 để được tư vấn chi tiết.

HỌC 100% VỚI
GIÁO VIÊN NƯỚC NGOÀI

Liên hệ hotline: 19002650 - 0919 407 100 để được tư vấn chi tiết.

HỌC 1 KÈM 1

Liên hệ hotline: 19002650 - 0919 407 100 để được tư vấn chi tiết.

Ưu đãi học phí:

- Giảm 30% khi đăng ký trọn gói 3 trình độ liên tiếp 

- Giảm 25% khi đăng ký 2 cấp độ liên tiếp

- Giảm 20% khi đăng ký trước ngày khai giảng 10 ngày

- Giảm 10% khi đăng ký trước ngày khai giảng 5 ngày

- Giảm thêm 5% khi đăng kí học nhóm từ 3 người trở lên. 

* Chương trình ưu đãi trên áp dụng cho lớp cấp tốc và lớp thường.
Để tìm hiểu ưu đãi dành cho các khóa học khác, vui lòng liên hệ Hotline: 19002650 - 0919 407 100

Đăng ký khóa học

HOTLINE
1900 2650

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Phuong Nam Education - Hotline: 1900 2650
Tư vấn online