Học phí

LỚP 

TRÌNH ĐỘ

CẤP ĐỘ

HỌC PHÍ (VNĐ)

THỜI GIAN

THƯỜNG

1,5 giờ/buổi
3 buổi/tuần

(hoặc 2g15p/buổi
2 buổi/tuần)

 

A1

A1.1

5,000,000 

36 giờ - 8 tuần (48 tiết)

A1.2

5,000,000 

36 giờ - 8 tuần (48 tiết)

A2

A2.1

5,000,000 

36 giờ - 8 tuần (48 tiết)

A2.2

5,000,000 

36 giờ - 8 tuần (48 tiết)

B1

B1.1

6,000,000

45 giờ - 10 tuần (60 tiết)

B1.2

6,000,000

45 giờ - 10 tuần (60 tiết)

B2

B2.1

6,000,000

45 giờ - 10 tuần (60 tiết)

B2.2

6,000,000

45 giờ - 10 tuần (60 tiết)

CẤP TỐC

3 giờ/buổi
3 buổi/tuần

A1

11,800,000

72 giờ - 8 tuần (96 tiết)

A2

11,800,000

72 giờ - 8 tuần (96 tiết)

B1

14,800,000

90 giờ - 10 tuần (120 tiết)

B2

14,800,000

90 giờ - 10 tuần (120 tiết)

GIAO TIẾP - DU LỊCH
(thường)

1,5 giờ/buổi
3 buổi/tuần

Căn bản 1

5,000,000 

36 giờ - 8 tuần (48 tiết)

Căn bản 2

5,000,000 

36 giờ - 8 tuần (48 tiết)

GIAO TIẾP - DU LỊCH
(cấp tốc)

3 giờ/buổi - 3 buổi/tuần

Căn bản cấp tốc

11,800,000

72 giờ - 8 tuần (96 tiết)

HỌC QUA SKYPE

Liên hệ hotline: 0914 098 008 - 0919 407 100 để được tư vấn chi tiết.

HỌC 100% VỚI
GIÁO VIÊN NƯỚC NGOÀI

Liên hệ hotline: 0914 098 008 - 0919 407 100 để được tư vấn chi tiết.

HỌC 1 KÈM 1

Liên hệ hotline: 0914 098 008 - 0919 407 100 để được tư vấn chi tiết.

Ưu đãi học phí:

- Giảm 30% khi đăng ký trọn gói 3 trình độ liên tiếp 

- Giảm 25% khi đăng ký 2 cấp độ liên tiếp

- Giảm 20% khi đăng ký trước ngày khai giảng 10 ngày

- Giảm 10% khi đăng ký trước ngày khai giảng 5 ngày

- Giảm thêm 5% khi đăng kí học nhóm từ 3 người trở lên. 

Chương trình ưu đãi trên áp dụng cho lớp cấp tốc và lớp thường.
Để tìm hiểu ưu đãi dành cho các khóa học khác, vui lòng liên hệ Hotline: 0914 098 008 - 0919 407 100

 

Đăng ký khóa học

HOTLINE
0919 407 100 - 0914 098 008

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Phuong Nam Education - Hotline: 0919 407 100 - 0914 098 008
Tư vấn online