Bài 4 : Câu phủ định

câu phủ định

Trong tiếng Tây Ban Nha, đa phần người ta dùng từ “no” để phủ định. “no” luôn đứng ngay trước động từ mà nó bổ trợ.

>> Ôn tập: http://hoctiengtaybannha.com/v43/bai-3.html

No como. (tôi không ăn.) 

No quiere ir al centro.(cô ấy không muốn đi xuống phố.) 

No lo quiero. (tôi không muốn nó.) 

¿No te gusta la bicicleta? (bạn không thích xe đạp sao?)

 

Khi “no” được dùng như một tính từ hoặc một trạng từ bổ nghĩa cho tính từ thì ní sẽ đứng trước từ mà nó bổ nghĩa.

 

El senador está por la política de la no violencia. (nghị sĩ ủng hộ chính sách không bạo lực.)

Tiene dos computadoras no usadas. (anh ta có hai máy tính không dùng đến .) 

Mi hermano es pocointeligente. (anh trai tôi không được thông minh.) 

Ese doctor es sin principios. (vị bác sĩ này không có nguyên tắc gì cả.)

 

Ngoài „no“ những từ sau đây cũng rất thông dụng :

 

nada(không có gì), 

nadie (không có ai), 

ninguno (không gì), 

nunca (không bao giờ),

jamás (không bao giờ). 

 

Ninguno tùy theo ngữ cảnh nó có thể có dạng là  ningúnningunaningunos và ningunas, tuy vậy dạng số nhiều của nó ít được sử dụng.

 

Nada vale tanto como el amor. (không có gì đáng giá bằng tình yêu.) 

Nadie quiere salir. (không ai muốn rời đi.) 

Ninguna casa tiene más televisores que la mía. (không có nhà nào có nhiều tv như nhà tôi.) 

Nunca bebemos la cerveza. (chúng tôi không bao giờ uống bia). 

Jamás te veo. (tôi chưa từng nhìn thấy bạn.)

 

Tiếng Tây Ban Nha còn có một dạng phủ định đặc biệt là các từ phủ định đôi, nghĩa là người ta sử dụng 2 từ phủ định cùng một lúc thay vì một, để nhấn mạnh thêm sự phủ định đó.

 

No sé nada. (tôi không biết bất kỳ cái gì cả.) 

No conozco a nadie. (tôi không biết ai cả.) 

nadie le importa nada. (không có việc gì liên quan tới ai.)

 >> Học bài tiếp theo: http://hoctiengtaybannha.com/v45/bai-5.html

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Bài 1 : Tính từ chỉ số lượng
Bài 1 : Tính từ chỉ số lượng

Tính từ chỉ số lượng

Bài 2 : Tính từ nghi vấn
Bài 2 : Tính từ nghi vấn

Tính từ nghi vấn

Bài 3 : Đại từ nghi vấn
Bài 3 : Đại từ nghi vấn

Bài 3 : Đại từ nghi vấn

Bài 5 : Vị trí của tính từ
Bài 5 : Vị trí của tính từ

Tính từ trong tiếng Tây Ban Nha có thể đứng trước hoặc đứng sau danh từ, thậm chí có tính từ còn có thể vừa đứng trước vừa đứng sau.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat