Ngữ pháp

Bài 1 : Tính từ chỉ số lượng
Bài 1 : Tính từ chỉ số lượng

Tính từ chỉ số lượng

Bài 2 : Tính từ nghi vấn
Bài 2 : Tính từ nghi vấn

Tính từ nghi vấn

Bài 3 : Đại từ nghi vấn
Bài 3 : Đại từ nghi vấn

Bài 3 : Đại từ nghi vấn

Bài 4 : Câu phủ định
Bài 4 : Câu phủ định

Câu phủ định

Bài 5 : Vị trí của tính từ
Bài 5 : Vị trí của tính từ

Tính từ trong tiếng Tây Ban Nha có thể đứng trước hoặc đứng sau danh từ, thậm chí có tính từ còn có thể vừa đứng trước vừa đứng sau.

Bài 6 : Tính từ sở hữu
Bài 6 : Tính từ sở hữu

Tính từ sở hữu

Bài 7 : giới từ
Bài 7 : giới từ

Hãy nhìn một số câu ví dụ dưới đây để xem các giới từ trong tiếng Tây Ban Nha liên kết với các phần khác trong câu như thế nào.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat