En el mercado - Trong khu chợ

TỪ VỰNG

từ vựng tiếng tây ban nha theo chủ điểm

từ vựng tiếng tây ban nha theo chủ điểm

 

MẪU CÂU

Necisito comida.

Tôi cần đồ ăn.

Voy al mercado.

Tôi đi chợ.

En el mercado, hay muchas tiendas.

Ở chợ, có nhiều cửa hàng.

Me gustan las uvas.

Tôi thích nho.

Necesito un kilo de tomates

Tôi cần 1 kg cà chua.

¿Cuánto cuestan las manzanas?

Táo giá bao nhiêu?

Cuestan dos euros el kilo.

1 kí giá 2 euro.

¿Cuánto cuesta todo?

Tất cả giá bao nhiêu?

Cuestan siete euros con cincuenta y ocho céntimos.

Là 7 euro, 58 cent.

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Từ vựng chủ điểm miêu tả người
Từ vựng chủ điểm miêu tả người

Bài viết sau cung cấp một số từ tiếng Tây Ban Nha bạn có thể sử dụng khi mô tả ngoại hình hoặc tính cách của một người.

Bài 1: Días de la Semana – ngày trong tuần
Bài 1: Días de la Semana – ngày trong tuần

Bài 1: Días de la Semana – ngày trong tuần

Bài 2 : Dos parejas se encuentran en un centro deportivo - Hai cặp đôi đang ở trung tâm thể thao
Bài 2 : Dos parejas se encuentran en un centro deportivo - Hai cặp đôi đang ở trung tâm thể thao

Bài 2 : Dos parejas se encuentran en un centro deportivo - Hai cặp đôi đang ở trung tâm thể thao

Bài 3 :  la noche anterior - Đêm hôm trước
Bài 3 : la noche anterior - Đêm hôm trước

Bài 3 : la noche anterior - Đêm hôm trước

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat