Bài 2 : Tính từ nghi vấn

Tình từ nghi vấn là những tính từ dùng để đặt câu hỏi. Trong tiếng Tây Ban Nha chúng có cùng dạng như là những đại từ nghi vấn.

Qué: Qué là tính từ nghi vấn phổ biến nhất. Nó có nghĩa là “cái gì” hoặc “cái nào”. Qué không biến đổi theo giống và số của danh từ.

>> Ôn tập: http://hoctiengtaybannha.com/v41/bai-1.html

Ví dụ: 

¿Qué zapato quisieras? (Bạn thích đôi giày nào?) 

¿Qué equipo ganó? (Đội nào thắng?) 

¿Qué personas van a salir? (Người nào sẽ rời đi?) 

¿Qué coche prefieres? (Bạn thích chiếc xe nào?)

Cuál: có thể dùng như là “Qué” ở một số nước Mỹ La tinh nhưng hiếm khi dùng ở Tây Ban Nha. “Cuál” phải phù hợp với giống và số của danh từ.

Examples: 

¿Cuáles zapatos prefieres? (Bạn thích đôi giày nào?) 

¿Mosquito? ¿Cuálmosquito? (Muỗi hả? con muỗi nào? )

Cuánto: ở dạng số ít, “cuánto” và “cuánta” có nghĩa là “ bao nhiêu” (dùng cho danh từ không đếm được); ở dạng số nhiều, nó có nghĩa là “ bao nhiêu” nhưng dùng cho danh từ đếm được.Những tính từ này phải hợp với giống và số của danh từ.

Examples: 

¿Cuánto dinero tienes? (Bạn có bao nhiêu tiền?) 

¿Cuánta nata montada quisieras? (Bạn muốn bao nhiêu kem bọt?) 

¿Cuántos años tiene él? (anh ta bao nhiêu tuổi?) 

¿Cuántas jirafas hay? (có bao nhiêu con hươu cao cổ?)

de quién or de quiénes, có nghĩa là “của ai”

Examples: 

¿De quién es este coche? (cái xe này của ai?) 

¿De quiénes son esas casas?(những ngôi nhà này của ai?)

 >> Bài tiếp theo: http://hoctiengtaybannha.com/v43/bai-3.html

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Bài 1 : Tính từ chỉ số lượng
Bài 1 : Tính từ chỉ số lượng

Tính từ chỉ số lượng

Bài 3 : Đại từ nghi vấn
Bài 3 : Đại từ nghi vấn

Bài 3 : Đại từ nghi vấn

Bài 4 : Câu phủ định
Bài 4 : Câu phủ định

Câu phủ định

Bài 5 : Vị trí của tính từ
Bài 5 : Vị trí của tính từ

Tính từ trong tiếng Tây Ban Nha có thể đứng trước hoặc đứng sau danh từ, thậm chí có tính từ còn có thể vừa đứng trước vừa đứng sau.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat