Bài 5 : Vị trí của tính từ

Tính từ trong tiếng Tây Ban Nha có thể đứng trước hoặc đứng sau danh từ, thậm chí có tính từ còn có thể vừa đứng trước vừa đứng sau. Các tính từ chỉ số, những tính từ chỉ không xác định như là “cada” (mỗi), hoặc “algunos” (vài) và những tính từ chỉ số lượng như là “mucho” (nhiều), “pocos” (ít)

Những tính từ đằng sau danh từ: nếu một tính từ được dùng để phân loại các danh từ, nghĩa là làm cho danh từ đó khác biệt với các danh từ còn lại, các tính từ đó đứng sau danh từ. Các tính từ về màu sắc, quốc tịch, mối quan hệ là những tính từ thuộc dạng này.

Những tính từ đứng trước danh từ : nếu mục đích chính của tính từ là nhấn mạnh nghĩa cho danh từ, để diễn đạt một hiệu ứng cảm xúc của danh từ hoặc để truyền tải một sự đánh giá nào đó đối với danh từ, thì những tính từ này thường đứng trước danh từ.

Ví dụ :

  • la luz fluorescente (đèn huỳnh quang) — Fluorescente là một loại của đèn, nên nó đứng sau luz.
  • un hombre mexicano (một người đàn ông Mexico) — Mexicano được sử dụng ở đây để phân loại un hombre, trong trường hợp này là dùng quốc tịch.
  • La blanca nieve estaba por todas partes. (tuyết trắng rơi khắp mọi nơi.) — Blanca (trắng) nhấn mạnh nghĩa của từ  nieve (tuyết) và cũng có thể diễn đạt một loại cảm xúc.
  • Es ladrón condenado. (anh ta là một tên trộm bị kết án.) — Condenado (bị je61t án) làm rõ ladrón (tên trộm) so với những người khác và đây cũng là một tính từ chất lượng.
  • ¡Condenada computadora! (cái máy tính chết tiệt!) — Condenada được dùng để mô tả một trạng thái cảm xúc.

 

Hãy xem những câu ví dụ dưới đây để hiểu rõ trật tự từ sẽ thay đổi ý nghĩa câu ra sao.

 

  • Me gusta tener un césped verde. (tôi muốn có một bãi cỏ xanh.)
  • Me gusta tener un verde césped. (tôi muốn có một bãi cỏ xanh mát.)

 

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Bài 1 : Tính từ chỉ số lượng
Bài 1 : Tính từ chỉ số lượng

Tính từ chỉ số lượng

Bài 2 : Tính từ nghi vấn
Bài 2 : Tính từ nghi vấn

Tính từ nghi vấn

Bài 3 : Đại từ nghi vấn
Bài 3 : Đại từ nghi vấn

Bài 3 : Đại từ nghi vấn

Bài 4 : Câu phủ định
Bài 4 : Câu phủ định

Câu phủ định

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat