Trình độ B1

Bài 1 : transportes
Bài 1 : transportes

transportes

Bài 1 : Trạng từ
Bài 1 : Trạng từ

Trạng từ

Bài 1  : Ana habla a su hijo
Bài 1 : Ana habla a su hijo

Ana habla a su hijo

Bài 2 : andaluces
Bài 2 : andaluces

andaluces

Bài 2 : So sánh hơn/kém
Bài 2 : So sánh hơn/kém

So sánh hơn/kém

Bài 2 : ¿Por dónde se va a ... ?
Bài 2 : ¿Por dónde se va a ... ?

¿Por dónde se va a ... ?

Bài 3 : boda gitana
Bài 3 : boda gitana

boda gitana

Bài 3 : Biến tính từ thành trạng từ
Bài 3 : Biến tính từ thành trạng từ

Biến tính từ thành trạng từ

Bài 3 : Các bộ phận cơ thể người
Bài 3 : Các bộ phận cơ thể người

Các bộ phận cơ thể người

Bài 4 : Compromisso - Lời hứa
Bài 4 : Compromisso - Lời hứa

Compromisso - Lời hứa

Bài 5 : Tính từ sở hữu
Bài 5 : Tính từ sở hữu

Tính từ sở hữu

Bài 5 : Horóscopo - Số tử vi
Bài 5 : Horóscopo - Số tử vi

Horóscopo - Số tử vi

Bài 6 : Exprésate - Diễn đạt
Bài 6 : Exprésate - Diễn đạt

Exprésate - Diễn đạt

Bài 7 : Geografía - Địa lý
Bài 7 : Geografía - Địa lý

Geografía - Địa lý

Bài 8 : el dia de hoy
Bài 8 : el dia de hoy

el dia de hoy

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat