Trình độ B2

Bài 1 : emigracion
Bài 1 : emigracion

emigracion

Bài 1 : Các thì quá khứ
Bài 1 : Các thì quá khứ

Các thì quá khứ

Bài 1 : En la agencia de viajes - Trong văn phòng du lịch
Bài 1 : En la agencia de viajes - Trong văn phòng du lịch

En la agencia de viajes - Trong văn phòng du lịch

Bài 2 : familia maria
Bài 2 : familia maria

familia maria

Bài 2  : Đại từ trực tiếp
Bài 2 : Đại từ trực tiếp

Đại từ trực tiếp

Bài 2 : La crisis financiera - Khủng hoảng tài chính
Bài 2 : La crisis financiera - Khủng hoảng tài chính

La crisis financiera - Khủng hoảng tài chính

Bài 3 : Thì tương lai
Bài 3 : Thì tương lai

Bài 3 : Thì tương lai. Thì tương lai trong tiếng Tây Ban Nha là thì dễ chia nhất

Bài 3 : Vecinos nuevos - Người hàng xóm mới
Bài 3 : Vecinos nuevos - Người hàng xóm mới

Vecinos nuevos - Người hàng xóm mới

Bài 4 : intergracion gitanos
Bài 4 : intergracion gitanos

intergracion gitanos

Bài 4 : Thì chưa hoàn thành
Bài 4 : Thì chưa hoàn thành

Thì chưa hoàn thành

Bài 4 : Mi cultura - Nền văn hóa của tôi
Bài 4 : Mi cultura - Nền văn hóa của tôi

Mi cultura - Nền văn hóa của tôi

Bài 5 : Đại từ gián tiếp
Bài 5 : Đại từ gián tiếp

Đại từ gián tiếp

Bài 5 : Viendo la tele - Xem Tv
Bài 5 : Viendo la tele - Xem Tv

Viendo la tele - Xem Tv

Bài 6 : Maria Angeles
Bài 6 : Maria Angeles

Maria Angeles

Bài 7 : me presento
Bài 7 : me presento

me presento

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat