Luyện nghe

Bài 1 : Động vật
Bài 1 : Động vật

Động vật

Bài 2: Xung quanh văn phòng
Bài 2: Xung quanh văn phòng

Xung quanh văn phòng

Bài 3 : Chỉ đường
Bài 3 : Chỉ đường

Chỉ đường

Bài 4 : Khen ngợi
Bài 4 : Khen ngợi

Khen ngợi

Bài 5 : Dụng cụ
Bài 5 : Dụng cụ

Dụng cụ

Bài 6 : Đo lường
Bài 6 : Đo lường

Đo lường

Bài 7 : Nghề nghiệp
Bài 7 : Nghề nghiệp

Nghề nghiệp

Bài 8 : Ca làm việc
Bài 8 : Ca làm việc

Ca làm việc

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat