XEM FULL LỊCH
Thể loại lớpChương trìnhBuổiNgày khai giảngThời gian học

Lớp cấp tốc

Học 3 buổi/tuần - 3 giờ/buổi

A1 Sáng 21-08-2017

Thứ 2, 4, 6: 08h30 - 11h30

Chiều 28-08-2017

Thứ 2, 4, 6: 14h00 - 17h00

Tối 28-08-2017

Thứ 2, 4, 6: 18h00 - 21h00

A2 Sáng 16-10-2017

Thứ 2, 4, 6: 8h30 - 11h30

Chiều 21-08-2017

Thứ 2, 4, 6: 14h00 - 17h00

Lớp thường

Học 3 buổi/tuần - 1,5 giờ/buổi

A1.1 Sáng 28-08-2017

Thứ 2, 4, 6: 10h30 - 12h00

28-08-2017

Thứ 2, 4, 6: 08h30 - 10h00

29-08-2017

Thứ 3,5,7: 8h30 - 10h00

29-08-2017

Thứ 3, 5, 7: 10h30 - 12h00

Tối 28-08-2017

Thứ 2, 4, 6: 19h35 - 21h05

28-08-2017

Thứ 2, 4, 6: 18h00 - 19h30

29-08-2017

Thứ 3, 5, 7: 19h35 - 21h05

29-08-2017

Thứ 3, 5, 7: 18h00 - 19h30

Cuối tuần 26-08-2017

Thứ 7: 14h00 - 16h15 

Chủ Nhật: 9h00 - 11h15

A1.2 Tối 25-09-2017

Thứ 2,4,6: 18h00 - 19h30

Lớp cấp tốc

Học 3 buổi/tuần - 3 giờ/buổi

Trình độ A1
Sáng 21-08-2017

Thứ 2, 4, 6: 08h30 - 11h30

Chiều 28-08-2017

Thứ 2, 4, 6: 14h00 - 17h00

Tối 28-08-2017

Thứ 2, 4, 6: 18h00 - 21h00

Trình độ A2
Sáng 16-10-2017

Thứ 2, 4, 6: 8h30 - 11h30

Chiều 21-08-2017

Thứ 2, 4, 6: 14h00 - 17h00

Lớp thường

Học 3 buổi/tuần - 1,5 giờ/buổi

Trình độ A1.1
Sáng 28-08-2017

Thứ 2, 4, 6: 10h30 - 12h00

28-08-2017

Thứ 2, 4, 6: 08h30 - 10h00

29-08-2017

Thứ 3,5,7: 8h30 - 10h00

29-08-2017

Thứ 3, 5, 7: 10h30 - 12h00

Tối 28-08-2017

Thứ 2, 4, 6: 19h35 - 21h05

28-08-2017

Thứ 2, 4, 6: 18h00 - 19h30

29-08-2017

Thứ 3, 5, 7: 19h35 - 21h05

29-08-2017

Thứ 3, 5, 7: 18h00 - 19h30

Cuối tuần 26-08-2017

Thứ 7: 14h00 - 16h15 

Chủ Nhật: 9h00 - 11h15

Trình độ A1.2
Tối 25-09-2017

Thứ 2,4,6: 18h00 - 19h30

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Phuong Nam Education - Hotline: 0919 407 100 - 0914 098 008
Tư vấn online