Luyện nghe

Bài 1 : Entrevista
Bài 1 : Entrevista

Bài 1 : Entrevista - phỏng vấn

Bài 2 : Giới thiệu - Introducir
Bài 2 : Giới thiệu - Introducir

Bài 2 : Giới thiệu - Introducir

Bài 3  : Con số
Bài 3 : Con số

Bài 3 : Con số

Bài 4 : Cách diễn đạt lịch sự
Bài 4 : Cách diễn đạt lịch sự

Bài 4 : Cách diễn đạt lịch sự

Ba2i 5 : Ngày tháng năm
Ba2i 5 : Ngày tháng năm

Luyện nghe trình dộ A1 - Bài 5 : Ngày tháng năm

Bài 6 : Các loại cây
Bài 6 : Các loại cây

Kết hợp kỹ năng nghe cùng chủ điểm từ vựng tiếng Tây Ban Nha về trái cây, rau củ và các loại cây cối qua bài học từ Phuong Nam Education

Bài 7 : Khí hậu
Bài 7 : Khí hậu

Bài 7 : Khí hậu

Bài 8 : La mar
Bài 8 : La mar

Bài 8 : La mar

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat