Bài 3 : Vecinos nuevos - Người hàng xóm mới

María habla con su abuela, que tiene vecinos nuevos.(Activa y pasiva : pasado)

 >> Ôn tập: http://hoctiengtaybannha.com/v29/bai-2.html

María:

¿Qué está pasando en la casa vieja de al lado?

có chuyện gì xảy ra ở căn nhà cũ kế bên vậy?

Abuela:

La casa estaba siendo pintada esta mañana y estaban plantando árboles en el jardín.

căn nhà đó đã được sơn xong vào sáng nay và những cái cây đã được trồng trong vườn.

María:

¿Ah, sí? ¡Qué bien!

thật sao? Tuyệt!

Abuela:

La verja fue reparada ayer y una cocina nueva fue instalada.

hàng rào đã được sửa lại ngày hôn qua và một cái bếp mới đã được lắp đặt.

María:

Por fin. Nadie ha vivido ahí durante los últimos 5 años.

Cuối cùng. Không có ai sống trong căn nhà đó đã 5 năm rồi.

Abuela:

Sé que mi casa siempre ha sido la más bonita de la calle, pero ahora que la casa de al lado está siendo renovada, me temo que la situación cambiará.

bà biết là căn nhà của chúng ta là căn nhà đẹp nhất khu phố này, nhưng giờ một căn nhà mới bên cạnh lại đang được sửa sang, bà sợ rằng tình hình sẽ thay đổi đây.

María:

: ¡Oh, abuelita!

 

Ôi, bà ơi !

 >> Xem tiếp: http://hoctiengtaybannha.com/v31/bai-3.html

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Bài 1 : En la agencia de viajes - Trong văn phòng du lịch
Bài 1 : En la agencia de viajes - Trong văn phòng du lịch

En la agencia de viajes - Trong văn phòng du lịch

Bài 2 : La crisis financiera - Khủng hoảng tài chính
Bài 2 : La crisis financiera - Khủng hoảng tài chính

La crisis financiera - Khủng hoảng tài chính

Bài 4 : Mi cultura - Nền văn hóa của tôi
Bài 4 : Mi cultura - Nền văn hóa của tôi

Mi cultura - Nền văn hóa của tôi

Bài 5 : Viendo la tele - Xem Tv
Bài 5 : Viendo la tele - Xem Tv

Viendo la tele - Xem Tv

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat