Bài 5 : Đại từ gián tiếp

Đại từ gián tiếp

  • me — tôi — Juan me da una camisa. (John đưa tôi chiếc áo sơ mi.)
  • te — bạn — Juan te da una camisa. (John đưa bạn chiếc áo sơ mi.)
  • le — anh ta/ cô ta/ nó — Juan le da una camisa a usted. (John đưa cô ta chiếc áo sơ mi.)
  • nos — chúng tôi — María nos da unas camisas. (Mary đưa cho chúng tôi vài chiếc áo sơ mi.)
  • os — các bạn — María os da unas camisas. (Mary đưa cho các bạn vài chiếc áo sơ mi.)
  • les — họ — María les da unas camisas. (Mary đưa cho họ vài chiếc áo sơ mi.)

 >> Ôn tập: http://hoctiengtaybannha.com/v56/bai-4.html

Đại từ gián tiếp và trực tiếp giống nhau ở ngôi 1 và ngôi 2 và khác nhau ở các ngôi còn lại.

Các đại từ gián tiếp và trực tiếp thường đặc trước các động từ đã được chia. Chúng có thể gắn với động từ ở dạng nguyên mẫu và với các ngữ động từ hiện tại. ví dụ :

Te voy a escribir una carta và voy a escribirte una carta (Tôi sẽ viết cho bạn một lá thư.) đều đúng, cũng giống như câu le estoy comprando un coche và estoy comprándole un coche (Tôi mua cho anh ta một chiếc xe).

Nếu trong câu xuất hiện cả đại từ gián tiếp và trực tiếp, thì đại từ gián tiếp sẽ đứng trước.

 Te las escribo. (Tôi viết chúng cho bạn.)

>> Xem tiếp: http://hoctiengtaybannha.com/v82/bai-1.html​ 

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Bài 1 : Các thì quá khứ
Bài 1 : Các thì quá khứ

Các thì quá khứ

Bài 2  : Đại từ trực tiếp
Bài 2 : Đại từ trực tiếp

Đại từ trực tiếp

Bài 3 : Thì tương lai
Bài 3 : Thì tương lai

Bài 3 : Thì tương lai. Thì tương lai trong tiếng Tây Ban Nha là thì dễ chia nhất

Bài 4 : Thì chưa hoàn thành
Bài 4 : Thì chưa hoàn thành

Thì chưa hoàn thành

Để lại số điện thoại
để được Phuong Nam Education liên hệ tư vấn

Hoặc gọi ngay cho chúng tôi:
1900 7060

Gọi ngay

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat