Bài 2 : Đại từ trực tiếp

 

  • me — tôi — Juan puede verme. (John có thể nhìn thấy tôi.)
  • te — bạn — No te conoce. (Anh ta không biết bạn.)
  • lo — anh ta — No puedo verlo. (Tôi không thể thấy anh ta).
  • la — cô ta — No puedo verla. (To6ikho6ng thể thấy cô ta.)
  • nos — chúng tôi — Nos conocen. (Họ biết chúng tôi.)
  • os — các bạn — Os ayudaré. (Tôi sẽ giúp các bạn.)
  • los — họ (giống đực) — Los oigo. (Tôi nghe họ).
  • las — họ (giống cái) — Las oigo. (Tôi nghe họ).

 

Lo, la, los, las cũng có thể dùng để chỉ vật. Các đại từ này thường thay thế cho các danh từ tương đượng với giống và số của chúng.

Các đại từ này thường đứng trước động từ và có thể kết hợp với các động từ nguyên mẫu.

Đại từ trực tiếp trong thì mệnh lệnh đứng trước các động từ ở dạng khẳng định và đứng sau động từ ở dạng phủ định.

estúdialo nhưng no lo estudies .

 >> Ôn tập: http://hoctiengtaybannha.com/v53/bai-1.html

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Bài 1 : Các thì quá khứ
Bài 1 : Các thì quá khứ

Các thì quá khứ

Bài 3 : Thì tương lai
Bài 3 : Thì tương lai

Bài 3 : Thì tương lai. Thì tương lai trong tiếng Tây Ban Nha là thì dễ chia nhất

Bài 4 : Thì chưa hoàn thành
Bài 4 : Thì chưa hoàn thành

Thì chưa hoàn thành

Bài 5 : Đại từ gián tiếp
Bài 5 : Đại từ gián tiếp

Đại từ gián tiếp

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat