Bài 2 : Đại từ trực tiếp

 

  • me — tôi — Juan puede verme. (John có thể nhìn thấy tôi.)
  • te — bạn — No te conoce. (Anh ta không biết bạn.)
  • lo — anh ta — No puedo verlo. (Tôi không thể thấy anh ta).
  • la — cô ta — No puedo verla. (To6ikho6ng thể thấy cô ta.)
  • nos — chúng tôi — Nos conocen. (Họ biết chúng tôi.)
  • os — các bạn — Os ayudaré. (Tôi sẽ giúp các bạn.)
  • los — họ (giống đực) — Los oigo. (Tôi nghe họ).
  • las — họ (giống cái) — Las oigo. (Tôi nghe họ).

 

Lo, la, los, las cũng có thể dùng để chỉ vật. Các đại từ này thường thay thế cho các danh từ tương đượng với giống và số của chúng.

Các đại từ này thường đứng trước động từ và có thể kết hợp với các động từ nguyên mẫu.

Đại từ trực tiếp trong thì mệnh lệnh đứng trước các động từ ở dạng khẳng định và đứng sau động từ ở dạng phủ định.

estúdialo nhưng no lo estudies .

 >> Ôn tập: http://hoctiengtaybannha.com/v53/bai-1.html

BÌNH LUẬN

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Bài 1 : Các thì quá khứ
Bài 1 : Các thì quá khứ

Các thì quá khứ

Bài 2 : IMPERFECTO
Bài 2 : IMPERFECTO

IMPERFECTO

Bài 3 : MI VIAJE EN AVIÓN A COSTA RICA
Bài 3 : MI VIAJE EN AVIÓN A COSTA RICA

MI VIAJE EN AVIÓN A COSTA RICA

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Phuong Nam Education - Hotline: 1900 2650 - 0919 407 100
Tư vấn online