Bài 4 : Mi cultura - Nền văn hóa của tôi

Pablo cuenta a Marcos su viaje a Nepal.

Pablo:

Sabes, se trata de uno de los países más espectaculares del mundo. Tiene alrededor de treinta y seis grupos étnicos, además de múltiples religiones e idiomas.

Bạn biết không, đây là một trong những đất nước tuyệt vời nhất. Nó có khoảng 36 dân tộc và đa dạng ngôn ngữ và tôn giáo.

Marcos:

¡Vaya!

Đi thôi!

Pablo:

La cultura de Nepal se encuentra fuertemente influenciada por la música, la arquitectura, la religión y la literatura.

Âm nhạc, kiến trúc, tôn giáo và văn hóa có ảnh hưởng sâu sắc lên nền văn hóa của Nepal.

Marcos:

: ¿De verdad? ¿Y cómo es la comida?

Thật sao? Còn ẩm thực thì sao?

Pablo:

La comida de Nepal es tan diversa como el propio país. Es sana y fácil de cocinar. Mañana por la noche te voy a preparar un plato típico…

Ẩm thực ở Nepal cũng đa dạng như chính đất nước này. Thức ăn ở đây rất tốt cho sức khỏe và dễ nấu. Tối mai tôi sẽ chuẩn bị để nấu một món ăn…

Marcos:

 Genial. Gracias!

Tuyệt. Càm ơn!

 >> Ôn tập: http://hoctiengtaybannha.com/v30/bai-3.html

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Bài 1 : En la agencia de viajes - Trong văn phòng du lịch
Bài 1 : En la agencia de viajes - Trong văn phòng du lịch

En la agencia de viajes - Trong văn phòng du lịch

Bài 2 : La crisis financiera - Khủng hoảng tài chính
Bài 2 : La crisis financiera - Khủng hoảng tài chính

La crisis financiera - Khủng hoảng tài chính

Bài 3 : Vecinos nuevos - Người hàng xóm mới
Bài 3 : Vecinos nuevos - Người hàng xóm mới

Vecinos nuevos - Người hàng xóm mới

Bài 5 : Viendo la tele - Xem Tv
Bài 5 : Viendo la tele - Xem Tv

Viendo la tele - Xem Tv

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat