Bài 5 : Viendo la tele - Xem Tv

El marido está en casa viendo la televisión, cuando llega la mujer.

 >> Ôn tập: http://hoctiengtaybannha.com/v31/bai-3.html

Mujer:

¿Qué estás viendo?

Bạn đang xem cái gì vậy?

Marido:

Estoy viendo un capítulo de mi serie favorita, pero ahora están haciendo anuncios.

Tôi đang xem một tập phim trong serie phim mà tôi yêu thích, nhưng bây giờ nó đang chiếu quảng cáo.

Mujer:

¡Qué raro! Por eso a mí no me gusta seguir ninguna serie, por los anuncios.

Thật kỳ lạ! Tôi chả thích xem bất kỳ serie nào, vì quảng cái đấy.

Marido:

Ya, pero yo estoy enganchado y quiero acabarla de ver.

Yeah, nhưng mà tôi lỡ coi rồi và tôi muốn xem kết thúc.

Mujer:

Yo prefiero ver un documental, porque siempre aprendo algo nuevo.

Tôi thà xem phim tài liệu còn hơn, vì tôi luôn học được một điều gì đó mới.

Marido:

¿Por qué no te sientas y vemos la tele juntos?

Sao bạn không ngồi xuống đây và xem cùng tôi?

Mujer:

Vale, pero antes voy por unos aperitivos.

ok, nhưng trước đó tôi sẽ đi lấy vài gói snack.

 >> Xem tiếp: http://hoctiengtaybannha.com/v53/bai-1.html

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Bài 1 : En la agencia de viajes - Trong văn phòng du lịch
Bài 1 : En la agencia de viajes - Trong văn phòng du lịch

En la agencia de viajes - Trong văn phòng du lịch

Bài 2 : La crisis financiera - Khủng hoảng tài chính
Bài 2 : La crisis financiera - Khủng hoảng tài chính

La crisis financiera - Khủng hoảng tài chính

Bài 3 : Vecinos nuevos - Người hàng xóm mới
Bài 3 : Vecinos nuevos - Người hàng xóm mới

Vecinos nuevos - Người hàng xóm mới

Bài 4 : Mi cultura - Nền văn hóa của tôi
Bài 4 : Mi cultura - Nền văn hóa của tôi

Mi cultura - Nền văn hóa của tôi

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat