Bài 4 : Thì chưa hoàn thành

Cách chia động từ ở thì "chưa hoàn thành"

động từ -ar  , ví dụ hablar (nói)

 • yo hablaba 
 • tú hablabas 
 • él/ella/usted hablaba 
 • nosotros/nosotras hablábamos 
 • vosotros/vosotras hablabais 
 • ellos/ellas/ustedes hablaban 

động từ -er  , ví dụ aprender (học)

 • yo aprendía 
 • tú aprendías 
 • él/ella/usted aprendía 
 • nosotros/nosotras aprendíamos 
 • vosotros/vosotras aprendíais 
 • ellos/ellas/ustedes aprendían 

động từ -ir  , ví dụ  escribir (viết)

 • yo escribía 
 • tú escribías 
 • él/ella/usted escribía 
 • nosotros/nosotras escribíamos 
 • vosotros/vosotras escribíais 
 • ellos/ellas/ustedes escribían 

 >> Ôn tập: http://hoctiengtaybannha.com/v55/bai-3.html

Dưới đây là một số câu ví dụ sử dụng thì chưa hoàn thành.

 

 • Llamó a la policía mientras yo compraba drogas. (Cô ta gọi cảnh sát khi tôi đang mua thuốc).
 • Se saturaba el aire con olores. (Không khí đầy mùi hương)
 • ¿Qué hacían los famosos antes de convertirse en estrellas? (Người nổi tiếng làm gì trước khi họ nổi tiếng?)

>> Bài tiếp: http://hoctiengtaybannha.com/v57/bai-5.html​ 

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Bài 1 : Các thì quá khứ
Bài 1 : Các thì quá khứ

Các thì quá khứ

Bài 2 : Đại từ trực tiếp
Bài 2 : Đại từ trực tiếp

Đại từ trực tiếp

Bài 3 : Thì tương lai
Bài 3 : Thì tương lai

Bài 3 : Thì tương lai. Thì tương lai trong tiếng Tây Ban Nha là thì dễ chia nhất

Bài 5 : Đại từ gián tiếp
Bài 5 : Đại từ gián tiếp

Đại từ gián tiếp

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat