Bài 2 : La crisis financiera - Khủng hoảng tài chính

María lee el periódico.

 

María:

Aquí dice que la crisis financiera está afectando a la mayoría de los países…

Người ta nói khủng hoảng tài chính đang ảnh hưởng đến hầu hết các quốc gia…

Pablo:

Sí. Ahora nos va a afectar a todos. El mes pasado el precio de mi hipoteca subió 120 euros.

Vâng và vây giờ nó đang ảnh hưởng đến chúng ta. Tháng trước tiền thế chấp của tôi tăng 120 euro.

María:

¡Guau! Eso es mucho. Y la inflación sigue muy alta, alrededor del 4%.

Wow! Thật là nhiều. Và tỷ lệ lạm phát hiện đang rất cao, khoảng 4%.

Pablo:

Tampoco sé muy bien qué hacer con las acciones y los valores que tengo.

Không chắc tôi sẽ làm gì với những tài sản và hoạt động mà tôi đang có.

María:

¿Tienes acciones, valores y una casa?... ¿Por casualidad estás casado?

Bạn có những hoạt động, tài sản và bất động sản à? Bạn có muốn cưới chồng không?

Pablo:

Ummmm …

 

Ummmmm….

 >> Ôn tập: http://hoctiengtaybannha.com/v28/bai-1.html

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Bài 1 : En la agencia de viajes - Trong văn phòng du lịch
Bài 1 : En la agencia de viajes - Trong văn phòng du lịch

En la agencia de viajes - Trong văn phòng du lịch

Bài 3 : Vecinos nuevos - Người hàng xóm mới
Bài 3 : Vecinos nuevos - Người hàng xóm mới

Vecinos nuevos - Người hàng xóm mới

Bài 4 : Mi cultura - Nền văn hóa của tôi
Bài 4 : Mi cultura - Nền văn hóa của tôi

Mi cultura - Nền văn hóa của tôi

Bài 5 : Viendo la tele - Xem Tv
Bài 5 : Viendo la tele - Xem Tv

Viendo la tele - Xem Tv

Để lại số điện thoại
để được Phuong Nam Education liên hệ tư vấn

Hoặc gọi ngay cho chúng tôi:
1900 7060

Gọi ngay

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat