• slider

Trình Độ A2

Bài 2 : Dos parejas se encuentran en un centro deportivo - Hai cặp đôi đang ở trung tâm thể thao

 

 Ôn tập: http://hoctiengtaybannha.com/v11/bai-1.html

Dos parejas se encuentran en un centro deportivo

Hai cặp đôi đang ở trung tâm thể thao

Cristina y Tomás :

 Hola. ¿Qué deporte practicáis vosotros?

Xìn chào? Bạn đang chơi môn thể thao nào vậy?

Pablo y Ana :

 Hola. Nosotros practicamos tenis y golf. ¿Vosotros practicáis tenis?

Xin chào. Chúng tôi chơi tennis và đánh golf. Các bạn có chơi tennis không?

Cristina y Tomás :

No, no lo practicamos, pero practicamos golf. ¿Vuestros amigos practican golf?

không. Chúng tôi không chơi tennis nhưng mà có chơi đánh golf. Các bạn có đánh gôn không?

Pablo y Ana:

Sí, lo practican. Juegan muy bien a golf. ¿Tal vez podríamos practicar juntos golf algún día?

có. Chúng tôi có tập. chúng tôi chơi rất tốt. Có lẽ một ngày nào đó chúng ta nên chơi golf với nhau?

Cristina y Tomás :

Muy bien. Buena idea. ¿Qué os parece el próximo sábado?

Được đó. Ý kiến hay. Thứ bảy tuần tới thì sao?

Pablo y Ana:

Excelente

tuyệt vời.


Bài tiếp theo: http://hoctiengtaybannha.com/v13/bai-3.html

Các bài liên quan:

Bài 4 : Hablas español? - Bạn có nói tiếng Tây Ban Nha không?
Bài 4 : Hablas español? - Bạn có nói tiếng Tây Ban Nha không?
Hablas español? - Bạn có nói tiếng Tây Ban Nha không?
Bài 6 : Mi casa  -  nhà của tôi
Bài 6 : Mi casa - nhà của tôi
Mi casa - nhà của tôi
Bài 7 : Ser y Estar
Bài 7 : Ser y Estar
Ser y Estar

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ trực tuyến 1
Hỗ trợ trực tuyến 1
Hỗ trợ trực tuyến 2
Hỗ trợ trực tuyến 2