Tiếng Tây Ban Nha trong 30 ngày_Espanol en 30 dias

tiếng Tây Ban Nha căn bản
Sách dành cho giới trẻ ở trình độ tiếng Tây Ban Nha căn bản, tập trung vào việc học từ vựng có bối cảnh minh họa và được trình bày một cách vui vẻ. Bộ sách gồm các file nghe, sách học và phần bài giải nằm ở cuối sách.

Nhấn vào link này để down sách:

BÌNH LUẬN

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Tiếng Tây Ban Nha Châu Mỹ La Tinh
Tiếng Tây Ban Nha Châu Mỹ La Tinh

Tiếng Tây Ban Nha Châu Mỹ La Tinh

Ebook ngữ pháp tiếng Tây Ban Nha
Ebook ngữ pháp tiếng Tây Ban Nha

Sách bao gồm phần bài học giới thiệu một cách ngắn gọn và dễ hiểu ngữ pháp tiếng Tây Ban Nha

Sách ngữ pháp tiếng Tây Ban Nha_có kèm bài tập
Sách ngữ pháp tiếng Tây Ban Nha_có kèm bài tập

Sách ngữ pháp tiếng Tây Ban Nha_có kèm bài tập

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Phuong Nam Education - Hotline: 0919 407 100 - 0914 098 008
Tư vấn online