Bài 5 : Horóscopo - Số tử vi

Cristina y Claudia hablan sobre sus horóscopos.

Cristina và LCaudia nói về số tử vi của họ.

>> Ôn tập: http://hoctiengtaybannha.com/v24/bai-4.html​ 

Cristina:

Aquí dice que voy a tener un mal día.

Nó nói rằng tôi sẽ có một ngày tồi tệ.

Claudia:

Oh, no. ¿De verdad?

Ôi không. Thật sao?

Cristina:

Sí. ¡También dice que voy a perder el trabajo!

Ừ. Nó còn nói là tôi sẽ mất việc.

Claudia

Oh, no. ¿Y qué vas a hacer?

Ôi trời. Bạn sẽ làm gì đây?

Cristina:

No te preocupes. Dame otro periódico… Ah, sí, esto está mejor. ¡Predice que conoceré un hombre muy atractivo hoy!

Đừng lo lắng. Đưa tôi tờ báo khác…À đây rồi, cái này tốt hơn. Nó dự đoán tôi sẽ gặp một người đàn ông quyến rũ ngày hôm nay.

Claudia:

¡Qué suerte tienes!

 

Bạn thật may mắn

 >> Xem tiếp: http://hoctiengtaybannha.com/v26/bai-6.html

BÌNH LUẬN

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Bài 1  : Ana habla a su hijo
Bài 1 : Ana habla a su hijo

Ana habla a su hijo

Bài 2 : ¿Por dónde se va a ... ?
Bài 2 : ¿Por dónde se va a ... ?

¿Por dónde se va a ... ?

Bài 3 : Các bộ phận cơ thể người
Bài 3 : Các bộ phận cơ thể người

Các bộ phận cơ thể người

Bài 4 : Compromisso - Lời hứa
Bài 4 : Compromisso - Lời hứa

Compromisso - Lời hứa

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Phuong Nam Education - Hotline: 1900 2650 - 0919 407 100
Tư vấn online