Bài 2 : Giới thiệu - Introducir

Bấm vào đây để nghe

 

Luis: Psst, psst… ¡hola!  

Alicia: Ah! ¡Hola! ¿Qué tal?  

Luis: ¿Cómo te llamas? 

Alicia: Me llamo Alicia. Y tú, ¿cómo te llamas? 

Luis: Me llamo Luis. ¿De dónde eres?  

Alicia: Soy de aquí, de Sidney, Australia.  

Luis: Yo soy de Nueva Zelanda. ¡Mucho gusto de conocerte!  

Alicia: ¡El gusto es mío! 

 >> Xem thêm: http://hoctiengtaybannha.com/v58/bai-1.html

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Bài 1 : Entrevista
Bài 1 : Entrevista

Bài 1 : Entrevista - phỏng vấn

Bài 3  : Con số
Bài 3 : Con số

Bài 3 : Con số

Bài 4 : Cách diễn đạt lịch sự
Bài 4 : Cách diễn đạt lịch sự

Bài 4 : Cách diễn đạt lịch sự

Ba2i 5 : Ngày tháng năm
Ba2i 5 : Ngày tháng năm

Luyện nghe trình dộ A1 - Bài 5 : Ngày tháng năm

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat