Bài 7 : Khí hậu

Bấm vào để nghe bài

trời nắng. Está asoleado.
trời nhiều mây. Está nublado.
trời mưa. Está lluvioso.
trời nóng. Hace calor.
trời sắp mưa. Está mojado.
trời ẩm. Está húmedo.
trời lạnh. Hace frío.
trời gió. Hace mucho viento.
trời nhiều bụi. (bão bụi) Hay una polvareda.
thật bụi bặm. (đồ đạc bám bụi) Está polvoriento.
tôi nóng. Tengo calor.
tôi lạnh. Tengo frío.
bạn có nóng không? ¿Tiene calor?
bạn có lạnh không? ¿Tiene frío?
bạn có mệt không? ¿Está cansado?
lạnh cóng. Heló.
mưa đá. Granizó.
tuyết rơi. Nevó.
trời mưa. Llovió.
trời sẽ mưa. Va a llover.
trời sã đổ tuyết. Va a nevar.
trời sẽ lạnh cóng. Va a helar.
trời sẽ nhiều mây. Va a estar nublado.
trời sẽ mưa chứ? ¿Irá a llover?
trời sẽ lạnh cóng chứ? ¿Irá a helar?
trời sẽ đổ tuyết chứ? ¿Irá a nevar?
chúng tôi sẽ không làm việc nếu trời mưa. No trabajaremos si llueve.
trời quá ẩm để làm việc. Está demasiado mojado para trabajar.
có quá nhiều bùn. Hay mucho lodo.

 


>> Xem thêm: http://hoctiengtaybannha.com/v63/bai-6.html

BÌNH LUẬN

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Bài 1 : Entrevista
Bài 1 : Entrevista

Bài 1 : Entrevista - phỏng vấn

Bài 2 : Giới thiệu - Introducir
Bài 2 : Giới thiệu - Introducir

Bài 2 : Giới thiệu - Introducir

Bài 3  : Con số
Bài 3 : Con số

Bài 3 : Con số

Bài 4 : Cách diễn đạt lịch sự
Bài 4 : Cách diễn đạt lịch sự

Bài 4 : Cách diễn đạt lịch sự

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Phuong Nam Education - Hotline: 0919 407 100 - 0914 098 008
Tư vấn online