• slider

EBOOKS DOWNLOAD

Tiếng Tây Ban Nha trong 30 ngày_Espanol en 30 dias


Sách dành cho giới trẻ ở trình độ tiếng Tây Ban Nha căn bản, tập trung vào việc học từ vựng có bối cảnh minh họa và được trình bày một cách vui vẻ. Bộ sách gồm các file nghe, sách học và phần bài giải nằm ở cuối sách.

Nhấn vào link này để down sách:

Các bài liên quan:

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ trực tuyến 1
Hỗ trợ trực tuyến 1
Hỗ trợ trực tuyến 2
Hỗ trợ trực tuyến 2