• slider

Trình Độ A2

Bài 7 : Ser y Estar

Pretérito imperfecto ( Ser y Estar)

 >> Ôn tâp: http://hoctiengtaybannha.com/v16/bai-6.html

Madre:

¿Qué habéis tenido hoy para comer en el colegio, cariño?

hôm nay con đã ăn gì ở trường vậy, con yêu?

Hijo:

He tenido pasta y pescado, y un vaso de leche para beber.

Con ăn pasta và cá, một cốc sữa để uống.

Madre:

¿Habéis tenido postre?

con có tráng miệng không?

Hijo:

Sí, he tenido una manzana de postre.

có. Con có một cái bánh táo để tráng miệng.

Madre:

¿Y has tenido tiempo para jugar en el patio?

và con có thời gian để chơi trong sân trường không?

Hijo:

Sí. He tenido tiempo para jugar en el patio, pero no tenía abrigo así que la profesora ha dicho que debía esperar en clase.

có. Con có chơi trongsa6n, nhưng mà con không có cái áo khoác nào. Nên cô giáo bảo con ngồi chơ trong lớp.

Madre:

¿Y tus amigos tenían abrigo?

Các bạn của con thì có áo khoác à?

Hijo:

Sí mamá, todos tenían abrigo.

Vâng ạ. Ai cũng có.

Madre:

Muy bien. Mañana llevarás abrigo.

 

Được rồi. Ngày mai con sẽ có một cái.

 >> Bài tiếp theo: http://hoctiengtaybannha.com/v18/bai-8.html

Các bài liên quan:

Bài 4 : Hablas español? - Bạn có nói tiếng Tây Ban Nha không?
Bài 4 : Hablas español? - Bạn có nói tiếng Tây Ban Nha không?
Hablas español? - Bạn có nói tiếng Tây Ban Nha không?
Bài 6 : Mi casa  -  nhà của tôi
Bài 6 : Mi casa - nhà của tôi
Mi casa - nhà của tôi

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ trực tuyến 1
Hỗ trợ trực tuyến 1
Hỗ trợ trực tuyến 2
Hỗ trợ trực tuyến 2