Bài 10 : Números Ordinales - Số thứ tự

 • Thứ nhất: primero
 • Thứ hai: segundo
 • Thứ ba: tercero
 • Thứ tư: cuarto
 • Thứ năm: quinto
 • Thứ sáu: sexto
 • Thứ bảy: séptimosétimo
 • Thứ tám: octavo
 • Thứ chín: noveno
 • Thứ mười: décimo

Khi sử dụng nhựng từ trên như là tính từ, thì các từ pha3ih ợp với giống và số của danh từ mà nó bổ nghĩa. Ví dụ: el segundo coche ("chiếc xe thứ hai"), la segunda vez ("lần thứ hai").

Lưu ý khi “primero” và “tercero” đứng trước một danh từ giống đực số ít, chữ “o” cuối cùng sẽ được bỏ đi, ví dụ : el primer rey (vị vua đầu tiên), el tercer trimestre  (quý thứ ba)

Nếu dùng những số lớn hơn, thông thường người ta sử dụng luôn số đếm, đặc biệt là trong văn nói. Ví dụ như từ el siglo veinte (thế kỷ 20 ) thì thông dụng hơn là cách nói  el siglo vigésimo.

Dưới đây là số thứ tự của các số từ 11 trở lên.

 • 11th: undécimo
 • 12th: duodécimo
 • 13th: decimotercero
 • 14th: decimocuarto
 • 15th: decimoquinto
 • 16th: decimosexto
 • 17th: decimoséptimo
 • 18th: decimoctavo
 • 19th: decimonoveno
 • 20th: vigésimo
 • 21st: vigésimo primero
 • 22nd: vigésimo segundo
 • 23rd: vigésimo tercero
 • 24th: vigésimo cuarto
 • 30th: trigésimo
 • 31st: trigésimo primero
 • 32nd: trigésimo segundo
 • 40th: cuadragésimo
 • 50th: quincuagésimo
 • 60th: sexagésimo
 • 70th: septuagésimo
 • 80th: octogésimo
 • 90th: nonagésimo
 • 100th: centésimo
 • 200th: ducentésimo
 • 300th: tricentésimo
 • 400th: cuadringentésimo
 • 500th: quingentésimo
 • 600th: sexcentésimo
 • 700th: septingentésimo
 • 800th: octingésimo
 • 900th: noningentésimo
 • 1,000th: milésimo
 • 2,000th: dosmilésimo
 • 3,000th: tresmilésimo
 • 4,000th: cuatromilésimo

 

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Bài 1: Bảng chữ cái
Bài 1: Bảng chữ cái

Tiếng Tây Ban Nha có bảng chữ cái gần giống với tiếng Anh. Điểm khác biệt duy nhất về mặt ký tự đó chính là “ñ”. Bên cạnh đó, cách phát âm các ký...

Bài 2: Hola - Xin chào
Bài 2: Hola - Xin chào

Tiếng Tây Ban Nha khá mới lạ so với người Châu Á. Do đó bạn sẽ gặp không ít khó khăn khi bắt đầu học. Tuy nhiên chỉ cần tìm đúng phương pháp và xây...

Thời tiết và các mùa trong năm
Thời tiết và các mùa trong năm

Đừng để bản thân rơi vào “tình cảnh” bối rối khi không biết tới chủ đề giao tiếp quen thuộc - thời tiết - trong tiếng Tây Ban Nha nhé.

Tên Quốc gia - Quốc tịch
Tên Quốc gia - Quốc tịch

Bên cạnh tên, tuổi, nghề nghiệp, thì thông tin về quốc tịch cũng thường xuất hiện trong các đoạn hội thoại giao tiếp cơ bản.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat