Lịch khai giảng mới nhất

TRÌNH ĐỘ TỐC ĐỘ BUỔI HỌC KHUNG GIỜ NGÀY KHAI GIẢNG THÔNG TIN KHÓA HỌC

A1

(Dành cho người mới bắt đầu)

Lớp cấp tốc

Thứ 2 - 4 - 6 08h30 - 11h30
08 - 08 - 2022
Xem chi tiết
18h00 - 21h00
14h00 - 17h00
Thứ 3 - 5 - 7 08h30 - 11h30
09 - 08 - 2022
08h30 - 11h30
14h00 - 17h00

A1.1

(Dành cho người mới bắt đầu)

Lớp thường

Thứ 2 - 4 - 6 18h00 - 19h30
15 - 08 - 2022
19h35 - 21h05
Thứ 3 - 5 - 7 18h00 - 19h30
09 - 08 - 2022
23 - 08 - 2022
19h35 - 21h05
Cuối tuần (T7,CN) 14h00 - 16h15
13 - 08 - 2022
27 - 08 - 2022

A1.2

Thứ 2 - 4 - 6 18h00 - 19h30
15 - 08 - 2022
19h35 - 21h05
Thứ 3 - 5 - 7 19h35 - 21h05
09 - 08 - 2022
06 - 09 - 2022

A1

(Dành cho người mới bắt đầu)

Lớp cấp tốc

Thứ 2 - 4 - 6 08h30 - 11h30
08 - 08 - 2022
18h00 - 21h00
14h00 - 17h00
Thứ 3 - 5 - 7 08h30 - 11h30
09 - 08 - 2022
08h30 - 11h30
14h00 - 17h00

A1.1

(Dành cho người mới bắt đầu)

Lớp thường

Thứ 2 - 4 - 6 18h00 - 19h30
15 - 08 - 2022
19h35 - 21h05
Thứ 3 - 5 - 7 18h00 - 19h30
09 - 08 - 2022
23 - 08 - 2022
19h35 - 21h05
Cuối tuần (T7,CN) 14h00 - 16h15
13 - 08 - 2022
27 - 08 - 2022

A1.2

Lớp thường

Thứ 2 - 4 - 6 18h00 - 19h30
15 - 08 - 2022
19h35 - 21h05
Thứ 3 - 5 - 7 19h35 - 21h05
09 - 08 - 2022
06 - 09 - 2022
TRÌNH ĐỘ TỐC ĐỘ BUỔI HỌC KHUNG GIỜ NGÀY KHAI GIẢNG THÔNG TIN KHÓA HỌC

A1

(Dành cho người mới bắt đầu)

Lớp cấp tốc

Thứ 2 - 4 - 6 14h00 - 17h00
15 - 08 - 2022
Xem chi tiết
18h00 - 21h00
08h30 - 11h30
Thứ 3 - 5 - 7 18h00 - 21h00
16 - 08 - 2022
14h00 - 17h00
18h00 - 21h00

A1.1

(Dành cho người mới bắt đầu)

Lớp thường

Thứ 2 - 4 - 6 18h00 - 19h30
08 - 08 - 2022
19h35 - 21h05
Thứ 3 - 5 - 7 18h00 - 19h30
09 - 08 - 2022
16 - 08 - 2022
19h35 - 21h05
Cuối tuần (T7,CN) 14h00 - 16h15
20 - 08 - 2022

A1.2

Thứ 2 - 4 - 6 18h00 - 19h30
05 - 09 - 2022

A2.1

Lớp thường

Thứ 2 - 4 - 6 18h00 - 19h30
05 - 09 - 2022
Xem chi tiết

A1

(Dành cho người mới bắt đầu)

Lớp cấp tốc

Thứ 2 - 4 - 6 14h00 - 17h00
15 - 08 - 2022
18h00 - 21h00
08h30 - 11h30
Thứ 3 - 5 - 7 18h00 - 21h00
16 - 08 - 2022
14h00 - 17h00
18h00 - 21h00

A1.1

(Dành cho người mới bắt đầu)

Lớp thường

Thứ 2 - 4 - 6 18h00 - 19h30
08 - 08 - 2022
19h35 - 21h05
Thứ 3 - 5 - 7 18h00 - 19h30
09 - 08 - 2022
16 - 08 - 2022
19h35 - 21h05
Cuối tuần (T7,CN) 14h00 - 16h15
20 - 08 - 2022

A1.2

Lớp thường

Thứ 2 - 4 - 6 18h00 - 19h30
05 - 09 - 2022

A2.1

Lớp thường

Thứ 2 - 4 - 6 18h00 - 19h30
05 - 09 - 2022

A2.2

Lớp thường

B1.1

Lớp thường

B2.1

Lớp thường

B2.2

Lớp thường

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat