Học phí

HỌC PHÍ TRÌNH ĐỘ A1

TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ GỐC

HP ƯU ĐÃI 
OFFLINE (-10%)

HP ƯU ĐÃI
ONLINE (-20%)

CẤP TỐC
72 giờ - 8 tuần,  3 buổi/tuần, 3h/buổi

A1

9,800,000

8,820,000 7,840,000

THƯỜNG
36 giờ -  8 tuần, 3 buổi/tuần ; 1,5h/buổi

A1.1

4,500,000

4,050,000 3,600,000
A1.2

4,500,000

4,050,000 3,600,000

HỌC PHÍ TRÌNH ĐỘ A2

TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ GỐC

HP ƯU ĐÃI 
OFFLINE (-10%)

HP ƯU ĐÃI
ONLINE (-20%)

CẤP TỐC
72 giờ - 8 tuần,  3 buổi/tuần, 3h/buổi

A2

9,800,000

8,820,000 7,840,000

THƯỜNG
36 giờ -  8 tuần, 3 buổi/tuần ; 1,5h/buổi

A2.1

4,800,000

4,320,000 3,840,000
A2.2

4,800,000

4,320,000 3,840,000

HỌC PHÍ TRÌNH ĐỘ B1

TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ GỐC HP ƯU ĐÃI 
OFFLINE (-10%)
HP ƯU ĐÃI
ONLINE (-20%)

CẤP TỐC
90 giờ - 10 tuần,  3 buổi/tuần, 3h/buổi

B1.1

11,800,000

10,620,000 9,440,000

B1.2

11,800,000 10,620,000 9,440,000

THƯỜNG
36 giờ -  8 tuần, 3 buổi/tuần ; 1,5h/buổi

B1.1

5,500,000

4,950,000 4,400,000
B1.2

5,500,000

4,950,000 4,400,000
B1.3

5,500,000

4,950,000 4,400,000
B1.4

5,500,000

4,950,000 4,400,000

HỌC PHÍ TRÌNH ĐỘ B2

TRÌNH ĐỘ

HỌC PHÍ GỐC

HP ƯU ĐÃI 
OFFLINE (-10%)
HP ƯU ĐÃI
ONLINE (-20%)

CẤP TỐC
90 giờ - 10 tuần,  3 buổi/tuần, 3h/buổi

B2.1

13,800,000

12,420,000 11,040,000
B2.2 13,800,000

12,420,000

11,040,000

THƯỜNG
36 giờ -  8 tuần, 3 buổi/tuần ; 1,5h/buổi

B2.1

6,000,000

5,400,000

4,800,000
B2.2

6,000,000

5,400,000 4,800,000

B2.3

6,000,000 5,400,000 4,800,000

B2.4

6,000,000 5,400,000 4,800,000

GIAO TIẾP DU LỊCH

TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ GỐC

HP ƯU ĐÃI 
OFFLINE (-10%)

HP ƯU ĐÃI
ONLINE (-20%)

CẤP TỐC
72 giờ -  8 tuần, 3 buổi/tuần ; 3h/buổi

CĂN BẢN CẤP TỐC 11,800,000

10,620,000

9,440,000

THƯỜNG
36 giờ -  8 tuần, 3 buổi/tuần ; 3h/buổi

CĂN BẢN 1 5,000,000

4,500,000

4,000,000
CĂN BẢN 2

5,000,000

4,500,000 4,000,000

TIẾNG TÂY BAN NHA THIẾU NHI

TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ GỐC HP ƯU ĐÃI 
OFFLINE (-10%)

HP ƯU ĐÃI
ONLINE (-20%)

THƯỜNG
36 giờ -  8 tuần, 3 buổi/tuần ; 1,5h/buổi

A1.1

4,500,000 4,050,000 3,600,000

A1.2

4,500,000 4,050,000 3,600,000

A1.3

4,500,000 4,050,000 3,600,000

A1.4

4,500,000 4,050,000 3,600,000

A1.5

4,500,000 4,050,000 3,600,000

A1.6

4,500,000 4,050,000 3,600,000

Để nhận học phí và ưu đãi cho các khóa học: Giao tiếp - Du lịch, Học Online, Học với Giáo viên nước ngoài, Học 1 kèm 1, vui lòng liên hệ trực tiếp Hotline: 1900 7060 để được tư vấn chi tiết.

Ưu đãi khi đăng ký trước khai giảng 10 ngày:
Giáo trình và tài liệu miễn phí trong suốt quá trình học. 

- Khóa offline: Giảm 10% học phí
- Khóa online: Giảm 20% học phí

Giảm thêm 5% khi đăng ký combo 2 khóa học
Giảm thêm 5% khi đăng ký nhóm từ 3 người

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat