Thành ngữ 5

Tiene más lana que un borrego

Có nhiều len hơn cả cừu

“lana” là tiếng lóng chỉ tiền, câu này chỉ một người có rất nhiều tiền.

Ví dụ : 

“Él pagó la cuenta en el restaurante porque tiene más lana que un borrego”.

Anh ta trả tiền trong nhà hàng vì anh ta đang có rất nhiều tiền.

Echar agua al mar

Đổ nước xuống biển

Làm một việc vô ích

Ví dụ : 

“Tratar de convencerla es como echar agua al mar. Ella nunca va a cambiar”.

Cố thuyết phục cô ta là vô ích. Cô ta không bao giờ thay đổi đâu.

>> Xem thêm: 
http://hoctiengtaybannha.com/v163/bai-4.html

BÌNH LUẬN

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Thành ngữ 1
Thành ngữ 1

Thành ngữ 1

Thành ngữ 2
Thành ngữ 2

Thành ngữ 2

Thành ngữ 3
Thành ngữ 3

Thành ngữ 3

Thành ngữ 4
Thành ngữ 4

Thành ngữ 4

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Timeout ! Get new captcha
Tư vấn online