Thành ngữ 4

Ser uña y carne

Giống như móng tay và thịt.

Mô tả một mối quan hệ thân thiết, khắng khít, bền chặt

Tener un humor de perros

Đang trong tâm trạng của một con chó

Nói về một người có tâm trạng cực kỳ tồi tệ

Ví dụ :

“Ellos tienen un humor de perros porque perdieron las clases en la universidad”.

Họ đang có tâm trạng cực tệ vì họ rớt kì thi trong trường đại học.

Se me hace agua la boca

Điều này làm cho mồm tôi chảy nước miếng.

Ví dụ :

“Se me hace agua la boca solo pensar en la paella”.

Chỉ nghĩ đến cơm paella là mồm tôi chảy nước miếng.

>> Tìm hiểu thêm: 
http://hoctiengtaybannha.com/v162/bai-3.html

BÌNH LUẬN

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Thành ngữ 1
Thành ngữ 1

Thành ngữ 1

Thành ngữ 2
Thành ngữ 2

Thành ngữ 2

Thành ngữ 3
Thành ngữ 3

Thành ngữ 3

Thành ngữ 5
Thành ngữ 5

Thành ngữ 5

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Timeout ! Get new captcha
Tư vấn online