Thành ngữ 3

Estar hecho un ají

Câu này để nói về một người đang cực kỳ tức giận về một chuyện gì.

Ví dụ : 

“No le gustó el resultado. Está hecho un ají”.

Anh ta không thích kết quả này. Anh ta đang cáu điên lên.

Empezar la casa por el tejado

Xây nhà từ nóc.

Câu này để diễn tả những việc làm ngược thứ tự thông thường.

Ví dụ : 

“Si empezáramos la construcción sin los fondos, estaríamos empezando la casa por el tejado”.

Nếu chúng ta bắt đầu xây dựng mà không có vốn, chúng ta sẽ xây nhà từ nóc xuống đó.

Estar más sano que una pera

Khỏe hơn cả trái lê.

Mô tả một người nào đó đang cảm thấy rất khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng.

Ví dụ : 

“Mi abuela tiene 85 años, pero está mas sana que una pera”.

Bà của tôi đã 85 tuổi rồi, bà vẫn còn khỏe như vâm.

>> Đọc thêm: 
http://hoctiengtaybannha.com/v161/bai-2.html

BÌNH LUẬN

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Thành ngữ 1
Thành ngữ 1

Thành ngữ 1

Thành ngữ 2
Thành ngữ 2

Thành ngữ 2

Thành ngữ 4
Thành ngữ 4

Thành ngữ 4

Thành ngữ 5
Thành ngữ 5

Thành ngữ 5

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Timeout ! Get new captcha
Tư vấn online