Thành ngữ 2

Tirar la casa por la ventana

Nghĩa đen là “quăng ngôi nhà ra khỏi cửa sổ”, diễn tả ý không xem tiền bạc quan trọng.

Ví dụ :

“Tiré la casa por la ventana cuando compré mi nuevo coche”.

Tôi tiêu tới đồng cuối khi mua cái xe mới.

Quedarse de piedra

Nghĩa đen là “đứng yên như tượng” diễn tả khi bạn rơi vào một tình huống bất ngờ, hoặc quá ngạc nhiên bạn không có phản ứng gì.

Ví dụ :

“Me quedé de piedra cuando me dijo la historia”.

Tôi kinh ngạc tột độ khi anh ta kể câu chuyện cho tôi nghe.

Lo dijo de labios para fuera

Nghĩa đen “ Anh ta nói bằng cái môi nằm ở ngoài”, ý là anh ta không có ý đó.

Ví dụ :

“Lo dijo de labios para fuera cuando dijo que era culpable”.

“Anh ta không hề có ý nói là mình có tội.”

>> Xem thêm: 
http://hoctiengtaybannha.com/v160/bai-1.html

BÌNH LUẬN

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Thành ngữ 1
Thành ngữ 1

Thành ngữ 1

Thành ngữ 3
Thành ngữ 3

Thành ngữ 3

Thành ngữ 4
Thành ngữ 4

Thành ngữ 4

Thành ngữ 5
Thành ngữ 5

Thành ngữ 5

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Timeout ! Get new captcha
Tư vấn online