Thành ngữ 1

Ser pan comido

Dễ như ăn bánh

Câu này chỉ những việc dễ dàng .

“El trabajo es pan comido”.

Công việc này dễ ẹt.

Estar como una cabra

Đây là một thành ngữ rất hay được dùng trong các cuộc đối thoại hằng ngày. Người ta nói câu này khi có ai đó làm chuyện gì đó kỳ quái, bất bình thường.

“Esta noche ella está como una cabra”.

Tối nay cô ấy hơi tưng tưng.

No tener pelos en la lengua

Nghĩa đen của câu này là “ đừng để tóc lên lưỡi bạn”, ý muốn nói ai đó nói thẳng vào vấn đề, không đi lòng vòng.

“Mi amigo no tiene pelos en la lengua”.

Bạn tôi nói cho nó biết nó như thế nào?

>> Tìm hiểu thêm: http://hoctiengtaybannha.com

BÌNH LUẬN

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Thành ngữ 2
Thành ngữ 2

Thành ngữ 2

Thành ngữ 3
Thành ngữ 3

Thành ngữ 3

Thành ngữ 4
Thành ngữ 4

Thành ngữ 4

Thành ngữ 5
Thành ngữ 5

Thành ngữ 5

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Timeout ! Get new captcha
Tư vấn online