Bài 1 : Tính từ và ESTAR

Điền những tính từ sau vào chỗ trống

antigua, modernas, industriales, tranquilos, bonita, europeos, estrechas, pocos, simpática, grande.

 

 

Mi ciudad

1. La ciudad donde vivo es____________ . 

2. Las calles son____________ . 

3. Las casas no son____________ . 

4. Los parques son ____________. 

5. La iglesia es____________ . 

6. Las zonas  están lejos del centro____________.

7. La plaza en el centro es____________ .

8. Hay  restaurantes____________.

9. La gente es muy____________ .

10. Los turistas son____________ .

>> Tham khảo: http://hoctiengtaybannha.com/v40/bai-8.html

BÌNH LUẬN

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Động từ phản thân tiếng Tây Ban Nha
Động từ phản thân tiếng Tây Ban Nha

Nếu bạn từng nhầm lẫn hay chưa hiểu rõ về cách sử dụng động từ phản thân trong tiếng Tây Ban Nha, bài viết sau sẽ giúp bạn hệ thống những điểm cần...

So sánh với tính từ
So sánh với tính từ

Bài học cung cấp các cấu trúc để đưa ra phép so sánh hơn, kém hoặc bằng đối với tính từ trong tiếng Tây Ban Nha.

Phân biệt mạo từ xác định và mạo từ không xác định
Phân biệt mạo từ xác định và mạo từ không xác định

Bài học so sánh sự khác nhau giữa mạo từ xác định và không xác định. Ghi chú và lưu ý để không sử dụng nhầm lẫn các bạn nhé!

Ausencia de artículo - Sự vắng mặt của mạo từ
Ausencia de artículo - Sự vắng mặt của mạo từ

Trong những bài học trước chúng ta đã tìm hiểu về cách sử dụng mạo từ xác định và không xác định tiếng Tây Ban Nha. Hãy cùng theo dõi những trường...

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Phuong Nam Education - Hotline: 1900 2650
Tư vấn online