Tài liệu

Từ vựng - Mẫu câu

En el mercado - Trong khu chợ
En el mercado - Trong khu chợ

En el mercado - Trong khu chợ

Bài 1 : En la agencia de viajes - Trong văn phòng du lịch
Bài 1 : En la agencia de viajes - Trong văn phòng du lịch

En la agencia de viajes - Trong văn phòng du lịch

Bài 1  : Ana habla a su hijo
Bài 1 : Ana habla a su hijo

Ana habla a su hijo

Bài 1: Días de la Semana – ngày trong tuần
Bài 1: Días de la Semana – ngày trong tuần

Bài 1: Días de la Semana – ngày trong tuần

Bài 2 : La crisis financiera - Khủng hoảng tài chính
Bài 2 : La crisis financiera - Khủng hoảng tài chính

La crisis financiera - Khủng hoảng tài chính

Bài 2 : ¿Por dónde se va a ... ?
Bài 2 : ¿Por dónde se va a ... ?

¿Por dónde se va a ... ?

Bài 2 : Dos parejas se encuentran en un centro deportivo - Hai cặp đôi đang ở trung tâm thể thao
Bài 2 : Dos parejas se encuentran en un centro deportivo - Hai cặp đôi đang ở trung tâm thể thao

Bài 2 : Dos parejas se encuentran en un centro deportivo - Hai cặp đôi đang ở trung tâm thể thao

gặp gỡ mọi người
gặp gỡ mọi người

Học tiếng Tây Ban Nha bài 2 gặp gỡ mọi người

Bài 3 : Vecinos nuevos - Người hàng xóm mới
Bài 3 : Vecinos nuevos - Người hàng xóm mới

Vecinos nuevos - Người hàng xóm mới

Bài 3 : Các bộ phận cơ thể người
Bài 3 : Các bộ phận cơ thể người

Các bộ phận cơ thể người

Bài 3 :  la noche anterior - Đêm hôm trước
Bài 3 : la noche anterior - Đêm hôm trước

Bài 3 : la noche anterior - Đêm hôm trước

Bài 4 : Mi cultura - Nền văn hóa của tôi
Bài 4 : Mi cultura - Nền văn hóa của tôi

Mi cultura - Nền văn hóa của tôi

Bài 4 : Compromisso - Lời hứa
Bài 4 : Compromisso - Lời hứa

Compromisso - Lời hứa

Bài 4 : Hablas español? - Bạn có nói tiếng Tây Ban Nha không?
Bài 4 : Hablas español? - Bạn có nói tiếng Tây Ban Nha không?

Hablas español? - Bạn có nói tiếng Tây Ban Nha không?

Bài 4: Familia - Gia đình
Bài 4: Familia - Gia đình

Học tiếng Tây Ban Nha bài 4 gia đình

Bài 5 : Viendo la tele - Xem Tv
Bài 5 : Viendo la tele - Xem Tv

Viendo la tele - Xem Tv

Bài 5 : Horóscopo - Số tử vi
Bài 5 : Horóscopo - Số tử vi

Horóscopo - Số tử vi

Bài 5 : Meses y temporadas - Tháng và mùa
Bài 5 : Meses y temporadas - Tháng và mùa

Bài 5 : Meses y temporadas - Tháng và mùa

Bài 6 : Exprésate - Diễn đạt
Bài 6 : Exprésate - Diễn đạt

Exprésate - Diễn đạt

Bài 6 : Mi casa  -  nhà của tôi
Bài 6 : Mi casa - nhà của tôi

Mi casa - nhà của tôi

  • 1
  • 2

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Phuong Nam Education - Hotline: 0919 407 100 - 0914 098 008
Tư vấn online