Tài liệu

Trình Độ A2

En el mercado - Trong khu chợ
En el mercado - Trong khu chợ

En el mercado - Trong khu chợ

Bài 1: Días de la Semana – ngày trong tuần
Bài 1: Días de la Semana – ngày trong tuần

Bài 1: Días de la Semana – ngày trong tuần

Bài 2 : Dos parejas se encuentran en un centro deportivo - Hai cặp đôi đang ở trung tâm thể thao
Bài 2 : Dos parejas se encuentran en un centro deportivo - Hai cặp đôi đang ở trung tâm thể thao

Bài 2 : Dos parejas se encuentran en un centro deportivo - Hai cặp đôi đang ở trung tâm thể thao

Bài 3 :  la noche anterior - Đêm hôm trước
Bài 3 : la noche anterior - Đêm hôm trước

Bài 3 : la noche anterior - Đêm hôm trước

Bài 4 : Hablas español? - Bạn có nói tiếng Tây Ban Nha không?
Bài 4 : Hablas español? - Bạn có nói tiếng Tây Ban Nha không?

Hablas español? - Bạn có nói tiếng Tây Ban Nha không?

Bài 5 : Meses y temporadas - Tháng và mùa
Bài 5 : Meses y temporadas - Tháng và mùa

Bài 5 : Meses y temporadas - Tháng và mùa

Bài 6 : Mi casa  -  nhà của tôi
Bài 6 : Mi casa - nhà của tôi

Mi casa - nhà của tôi

Bài 7 : Ser y Estar
Bài 7 : Ser y Estar

Ser y Estar

Bài 8 : Primer día de clase en el instituto después de las vacaciones...  Ngày đầu ở trường sau kỳ nghỉ
Bài 8 : Primer día de clase en el instituto después de las vacaciones... Ngày đầu ở trường sau kỳ nghỉ

Primer día de clase en el instituto después de las vacaciones... Ngày đầu ở trường sau kỳ nghỉ

Bài 9 : ¿Qué tiempo hace?  Mùa nào?
Bài 9 : ¿Qué tiempo hace? Mùa nào?

¿Qué tiempo hace? Mùa nào?

Bài 10 : Relaciones - Các mối quan hệ
Bài 10 : Relaciones - Các mối quan hệ

Relaciones - Các mối quan hệ

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Phuong Nam Education - Hotline: 0919 407 100 - 0914 098 008
Tư vấn online