Trình Độ B2

Bài 1 : Các thì quá khứ
Bài 1 : Các thì quá khứ

Các thì quá khứ

Bài 2 : IMPERFECTO
Bài 2 : IMPERFECTO

IMPERFECTO

Bài 2  : Đại từ trực tiếp
Bài 2 : Đại từ trực tiếp

Đại từ trực tiếp

Bài 3 : MI VIAJE EN AVIÓN A COSTA RICA
Bài 3 : MI VIAJE EN AVIÓN A COSTA RICA

MI VIAJE EN AVIÓN A COSTA RICA

Bài 3 : Thì tương lai
Bài 3 : Thì tương lai

Bài 3 : Thì tương lai. Thì tương lai trong tiếng Tây Ban Nha là thì dễ chia nhất

Bài 4 : Thì chưa hoàn thành
Bài 4 : Thì chưa hoàn thành

Thì chưa hoàn thành

Bài 5 : PREPOSICIONES
Bài 5 : PREPOSICIONES

PREPOSICIONES

Bài 5 : Đại từ gián tiếp
Bài 5 : Đại từ gián tiếp

Đại từ gián tiếp

Bài 6 : PRETÉRITO IMPERFECTO
Bài 6 : PRETÉRITO IMPERFECTO

PRETÉRITO IMPERFECTO

Bài 7 : PRETERITO INDEFINIDO
Bài 7 : PRETERITO INDEFINIDO

PRETERITO INDEFINIDO

Bài 8 : PRONOMBRES RELATIVOS
Bài 8 : PRONOMBRES RELATIVOS

PRONOMBRES RELATIVOS

Bài 9 : SUBJUNTIVO PRESENTE
Bài 9 : SUBJUNTIVO PRESENTE

SUBJUNTIVO PRESENTE

Bài 10 : SUBJUNTIVO PRESENTE
Bài 10 : SUBJUNTIVO PRESENTE

SUBJUNTIVO PRESENTE

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat