Trình Độ B1

Bài 1 : Adverbios
Bài 1 : Adverbios

Adverbios

Bài 1 : Trạng từ
Bài 1 : Trạng từ

Trạng từ

Bài 2 : ADVERBIOS 2
Bài 2 : ADVERBIOS 2

ADVERBIOS 2

Bài 2 : So sánh hơn/kém
Bài 2 : So sánh hơn/kém

So sánh hơn/kém

Bài 3 : EL GERUNDIO
Bài 3 : EL GERUNDIO

EL GERUNDIO

Bài 3 : EL FUTURO
Bài 3 : EL FUTURO

EL FUTURO

Bài 3 : Biến tính từ thành trạng từ
Bài 3 : Biến tính từ thành trạng từ

Biến tính từ thành trạng từ

Bài 4 : FUTURO PERFECTO
Bài 4 : FUTURO PERFECTO

FUTURO PERFECTO

Bài 4 : Mạo từ số nhiều không xác định
Bài 4 : Mạo từ số nhiều không xác định

Mạo từ số nhiều không xác định

Bài 5 : IMPERATIVO AFIRMATIVO Y NEGATIVO (TÚ)
Bài 5 : IMPERATIVO AFIRMATIVO Y NEGATIVO (TÚ)

IMPERATIVO AFIRMATIVO Y NEGATIVO (TÚ)

Bài 5 : Tính từ sở hữu
Bài 5 : Tính từ sở hữu

Tính từ sở hữu

Bài 6 : IMPERATIVO AFIRMATIVO (2. Pers. Plural)
Bài 6 : IMPERATIVO AFIRMATIVO (2. Pers. Plural)

IMPERATIVO AFIRMATIVO (2. Pers. Plural)

Bài 7 : IMPERATIVO (3. Pers. Singular - usted)
Bài 7 : IMPERATIVO (3. Pers. Singular - usted)

IMPERATIVO (3. Pers. Singular - usted)

Bài 8 : LA COMPARACIÓN
Bài 8 : LA COMPARACIÓN

LA COMPARACIÓN

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat