Tài liệu

Luyện nghe

Bài 1 : emigracion
Bài 1 : emigracion

emigracion

Bài 1 : transportes
Bài 1 : transportes

transportes

Bài 1 : Động vật
Bài 1 : Động vật

Động vật

Bài 1 : Entrevista
Bài 1 : Entrevista

Bài 1 : Entrevista - phỏng vấn

Bài 2 : familia maria
Bài 2 : familia maria

familia maria

Bài 2 : andaluces
Bài 2 : andaluces

andaluces

Bài 2: Xung quanh văn phòng
Bài 2: Xung quanh văn phòng

Xung quanh văn phòng

Bài 2 : Giới thiệu - Introducir
Bài 2 : Giới thiệu - Introducir

Bài 2 : Giới thiệu - Introducir

Bài 3 : boda gitana
Bài 3 : boda gitana

boda gitana

bài 3 : Chỉ đường
bài 3 : Chỉ đường

Chỉ đường

Bài 3  : Con số
Bài 3 : Con số

Bài 3 : Con số

Bài 4 : intergracion gitanos
Bài 4 : intergracion gitanos

intergracion gitanos

Bài 4 : Khen ngợi
Bài 4 : Khen ngợi

Khen ngợi

Bài 4 : Cách diễn đạt lịch sự
Bài 4 : Cách diễn đạt lịch sự

Bài 4 : Cách diễn đạt lịch sự

Bài 5 : Dụng cụ
Bài 5 : Dụng cụ

Dụng cụ

Ba2i 5 : Ngày tháng năm
Ba2i 5 : Ngày tháng năm

Luyện nghe trình dộ A1 - Bài 5 : Ngày tháng năm

Bài 6 : Maria Angeles
Bài 6 : Maria Angeles

Maria Angeles

Bài 6 : Đo lường
Bài 6 : Đo lường

Đo lường

Bài 6 : Các loại cây
Bài 6 : Các loại cây

Bài 6 : Các loại cây

  • 1
  • 2

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Phuong Nam Education - Hotline: 0919 407 100 - 0914 098 008
Tư vấn online