Học Qua Video

Bài 3 : Thức ăn
Bài 3 : Thức ăn

Bài 3 : Thức ăn

Bài 4 : Thức ăn (phần 2)
Bài 4 : Thức ăn (phần 2)

Bài 4 : Thức ăn (phần 2)

Bài 5 : Cách chia động từ -ER
Bài 5 : Cách chia động từ -ER

Bài 5 : Cách chia động từ -ER

Bài 6 : Cách chia động từ -AR và -IR
Bài 6 : Cách chia động từ -AR và -IR

Bài 6 : Cách chia động từ -AR và -IR

Bài 7 : Thích, không thích, các thứ trong tuần
Bài 7 : Thích, không thích, các thứ trong tuần

Bài 7 : Thích, không thích, các thứ trong tuần

Bài 8 : Thời gian
Bài 8 : Thời gian

Bài 8 : Thời gian

Bài 9 : Số
Bài 9 : Số

Bài 9 : Số

Bài 10 : Ngôi nhà và cách chỉ đường
Bài 10 : Ngôi nhà và cách chỉ đường

Bài 10 : Ngôi nhà và cách chỉ đường

Bài 11 : Ngôi nhà và cách chỉ đường (phần 2)
Bài 11 : Ngôi nhà và cách chỉ đường (phần 2)

Bài 11 : Ngôi nhà và cách chỉ đường (phần 2)

Bài 12 : Tuổi và gia đình
Bài 12 : Tuổi và gia đình

Bài 12 : Tuổi và gia đình

Bài 13 : Tuổi và gia đình (phần 2)
Bài 13 : Tuổi và gia đình (phần 2)

Bài 13 : Tuổi và gia đình (phần 2)

Bài 14 : SER vs ESTAR
Bài 14 : SER vs ESTAR

Bài 14 : SER vs ESTAR

Bài 15: Nghề nghiệp trong tiếng Tây Ban Nha
Bài 15: Nghề nghiệp trong tiếng Tây Ban Nha

Bài 15: Nghề nghiệp trong tiếng Tây Ban Nha

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat