• slider

EBOOKS DOWNLOAD

Ebook ngữ pháp tiếng Tây Ban Nha

Sách bao gồm phần bài học giới thiệu một cách ngắn gọn và dễ hiểu ngữ pháp tiếng Tây Ban Nha, kèm theo các từ vựng thường được sử dụng nhiều nhất. Sách cũng cung cấp các bài hội thoại và bài tập để phát triển kỹ năng nói và viết. 

LINK DOWN SÁCH


 

Các bài liên quan:

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ trực tuyến 1
Hỗ trợ trực tuyến 1
Hỗ trợ trực tuyến 2
Hỗ trợ trực tuyến 2