• slider

Khóa học

TRÌNH ĐỘ A2

CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG TÂY BAN NHA TRÌNH ĐỘ A2
100% Giáo viên bản ngữ

Sau khi học xong, bạn có thể :

 • Nói về các kế hoạch và dự định trong tương lai
 • Đưa ra yêu cầu giúp đơ, nhận lời hoặc từ chối lời giúp đỡ
 • Diễn đạt tình trạng sức khỏe cơ thể và cảm xúc bản thân
 • Mô tả các chiệu trứng bệnh cho bác sĩ, diễn tả cơn đau
 • Nói về sở thích cá nhân, thảo luận các sở thích này với người khác
 • Đặt hàng, hỏi thông tin về giá cả hoặc tính năng của sản phẩm
 • Biết về các sinh hoạt, phong tục của người Tây Ban Nha
Chương trình học
Bài học Mục tiêu Ngữ pháp Văn hóa
Cấp độ A2.1
Tổng thời gian học : 10 tuần (60 tiết)
Bài 1.1
 • Cách cho phép và từ chối
 • Yêu cầu giúp đỡ; trả lời đồng ý hoặc không đồng ý
 • Phàn nàn về việc thiếu trách nhiệm
 • Diễn đạt sự cấm đoán
 • Chấp nhận hoặc từ chối sự giúp đỡ
 • Từ vựng : nghề nghiệp
 • Poder + inf.
 • Puedo…?
 • Puedes…?
 • Thì mệnh lệnh (tt)
 • (no) hay que….
 • (no) tener que…
 • No poder
 • Se puede….?
 • No hacer falta, no ser necesario
Sinh hoạt truyền thống của người Tây Ban Nha vào lúc rảnh rỗi
Ir de tapas
Bài 1.2
 • Nhận dạng con người và đồ vật
 • Diễn đạt sự tồn tại và không tồn tại
 • Mô tả đồ vật
 • Cách chúc mừng
 • Cách khen
 • Cách đồng ý
 • Chúc ai đó may mắn
 • Diễn đạt sự sở hữu
 • El/la + articulo + nombre
 • El/la + adverbio de lugar
 • El/la que + verbo
 • El más/menos + adj + de
 • Mạo từ không xác định (tt)
 • Ser de + material
 • Ser + adj
 • Servir para
 • Que + thì hiện tại
 • Esperar, desear + thì hiện tại
 • Querer + thì hiện tại
 • Qué + adj!
 • Tính từ sở hữu
Bài 2.1
 • Nói về những chuyện đã làm gần đây
 • Nói về những kỷ niệm cá nhân
 • Đánh giá những hành động trong quá khứ
 • Thì preferito perfecto
 • Participios có quy tắc và bất quy tắc
 • Từ nhận biết thời gian và thì preferito perfecto
 • Trạng từ tần suất và thì preferito perfecto
 • Todavia/ aún no, ya
Thiên nhiên đất nước Tây Ban Nha
Bài 2.2
 • Cách hỏi ý kiến
 • Cách đưa ra ý kiến
 • Cách đồng ý và không đồng ý với một điều gì
 • Cách tranh luận : đứng về một quan điểmhoặc chống lại
 • Các địa điểm, nơi chốn
 • Thì preferito perfecto (tt)
 • Creer, opinar, pensar + que
 • Giới từ nơi chốn
 • Trạng từ nơi chốn
Bài 3.1
 • Nói về quá khứ
 • Kể chuyện cuộc đời của một người
 • Kiểm định những sự thật trong quá khứ
 • Liên hệ hiện tại với quá khứ
 • Thì preferito indefinido
 • Các từ chỉ thời gian
 • Cuando +  indefinido
 • Al + inf.
 • Phân biệt thì indefinido và thì perfetto
Phụ nữ Tây Ban Nha
Cấp độ A2.2
Tổng thời gian học : 10 tuần (60 tiết)
Bài 3.2
 • Nói về những sự kiện lịch sử và vị trí của chúng theo thời gian
 • Sự kiện khác sự thật ở điểm nào?
 • Thì preferito indefinido : các động từ bất quy tắc
 • Các từ nhận biết thì : thời gian
 • Fecha, en + mes, ano
 • Câu phụ chỉ thời gian
 • So sánh thì preferito indefinido và thì preferito perfecto
 
Bài 4.1
 • Mô tả địa điểm, con người và vật trong quá khứ
 • Nói về hành động và thói quen trong quá khứ
 • Đánh giá một con người trong ngữ cảnh quá khứ
 • Diễn tả sự thay đổi (trong ngoại hình và tính cách)
 • Diễn tả sự thay đổi trong môi trường sống
 • Thì preferito imperfect
 • Các từ chỉ thời gian
 • Các cách dùng của thỉ imperfecto
 • Soler
 • Antes + imperfecto / ahora + presente
Các cử chỉ điệu bộ của người Tây Ban Nha và ý nghĩa của chúng.
Bài 4.2
 • Mô tả tính tiếp diễn của ngoại hình và tính cách
 • Mô tả sư thay đổi thói quen
 • Mô tả tính tiếp diễn của thói quen
 • Kể lại các sự kiện trong quá khứ và mô tả đặc điểm nơi đã diễn ra chúng
 • Thảo luận về một số sự việc cụ thể và các thói quen trong quá khứ
 • Dejar de + inf.
 • Seguir + gerundio
 • Seguir sin + inf.
 • Ya no / todavía
 • Sự khác biệt giữa thì imperfecto và thì indefinido
 • Giới từ thời gian
 • Sắp xếp theo thứ tự một cuộc tranh luận
Bài 5.1
 • Nói về tương lai
 • Nói về các điều kiện trong tương lai
 • Đưa ra ý kiến cá nhân
 • Xác nhận hoặc từ chối một lời khẳng định
 • Các cấp độ nguy hiểm
 • Mối nghi ngờ và sự không an toàn
 • Từ vựng : công nghệ và thời tiết
 • Thì tương lai đơn
 • Câu không ngôi
 • Creer, pensar, opinar, parecer
 • Tener razón
 • Estar de cuerdo con
 • A lo major + indicativo
 • Quizás, tal vez + indicativo
 
Bài 5.2
 • Kế hoạch học tập
 • Các khóa học ngoại ngữ
 • Kinh nghiệm của bản thân về việc học ngoại ngữ
  Tiếng Tây Ban Nha : ngôn ngữ của văn hóa và du lịch

 
Giáo trình sử dụng (được cung cấp miễn phí) : Suena, tập 1 (bao gồm một quyển sách bài học và một quyển bài tập)
Giáo trình Suena được biên soạn theo chuẩn Khung Ngôn Ngữ Châu Âu (CEF) nhằm giúp người học dễ dàng rèn luyện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết theo chuẩn quốc tế. Các bài học được trình bày ngắn gọn với minh họa sinh động giúp người học dễ học và nhớ lấu. Bộ sách Suena hiện là giáo trình được các nước Châu âu sử dụng.
 
Số lượng học viên tại mỗi lớp có hạn.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và đăng ký xếp lớp tại:
PHƯƠNG NAM  EDUCATION
7 Nam Quốc Cang, P.Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM
Tel: 08. 3925. 6284 - Fax: 08. 3925. 9688
Hotline: 0919 407 100
Email: info@hoctiengtaybannha.com

Website : hoctiengtaybannha.com

 
 
 
 
 

Các khóa học khác

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ trực tuyến 1
Hỗ trợ trực tuyến 1
Hỗ trợ trực tuyến 2
Hỗ trợ trực tuyến 2