• slider

Khóa học

TRÌNH ĐỘ A1

CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG TÂY BAN NHA TRÌNH ĐỘ A1
100% Giáo viên bản ngữ

Sau khi học xong, bạn có thể :

 • Giới thiệu về bản thân cơ bản, giới thiệu người này cho người khác
 • Mô tả ngoại hình, tính cách người khác
 • Nói về các thói quen của mình và của người khác
 • Giới thiệu vè gia đình mình và các thành viên
 • Hỏi giờ, hỏi ngày và diễn đạt thời gian
 • Mô tả, phân biệt vị trí và phương hướng
 • Điền thông tin cá nhân vào những giấy tờ quan trọng
 • Hiểu sơ lược về lịch sử Tây Ban Nha và các lễ hội
Chương trình học
Bài học Mục tiêu Ngữ pháp Văn hóa
Cấp độ A1.1
Tổng thời gian học : 10 tuần (60 tiết)
Bài 1.1
 • Chào hỏi
 • Đánh vần
 • Bảng chữ cái
 • Giới thiệu người khác và bản thân
 • Thì hiện tại đơn
 • Đại từ nhân xưng
 • ser + tính từ
 • số đếm
 • tính từ quốc tịch
 • Từ hỏi
Những người Tây Ban Nha nổi tiếng trong lịch sử
Bài 1.2
 • Chào và tạm biệt
 • Cách đáp lại khi được giới thiệu
 • Hỏi phương hướng
 • Hỏi số điện thoại
 • Cách trả lời điện thoại
 • Thì hiện tại đơn (tt)
 • Tú / usted
 • Tính từ chỉ định
 • Mạo từ xác định
 • Giới từ al, del
Bài 2.1
 • Mô tả môi trường sống của bạn
 • Mô tả vị trí đồ vật
 • Mô tả thói quen
 • Hỏi và trả lời về thời gian
 • Mạo từ không xác định
 • Từ hỏi : Cuántos
 • Cấu trúc câu với estar, ser, tener
 • Trạng từ nơi chốn
 • Các động từ mô tả người
 • Các động từ có quy tắc phổ biến
Các loại nhà
Bài 2.2
 • Mô tả vị trí của người
 • Mô tả một người
 • So sánh
 • Cấu trúc câu đơn giản nhất
 • Cấu trúc câu phủ định
 • Trạng từ và giới từ nơi chốn
 • So sánh bằng
Bài 3.1
 • Diễn đạt các hành động cá nhân
 • Mối quan hệ gia đình
 • Các thành viên trong gia đình
 • Thói quen sinh hoạt chung
 • Diễn đạt chúng ta làm việc này bao nhiêu lần?
 • Mạo từ và danh từ chỉ gia đình
 • Các động từ bất quy tắc trong thì hiện tại đơn
 • Động từ phản thân
 • Sở hữu cách : dạng không nhấn
 • Từ hỏi (tt)
 • Trạng từ tần suất
 
Cấp độ A1.2
Tổng thời gian học : 10 tuần (60 tiết)
Bài 3.2
 • Thói quen (tt)
 • Diễn đạt tần suất một hoạt động
 • Nói về các hoạt động xã hội
 • Thì hiện tại đơn
 • Đại từ nhân xưng
 • ser + tính từ
 • số đếm
 • tính từ quốc tịch
 • Từ hỏi
Lễ Giáng Sinh
Bài 4.1
 • Diễn đạt tính thường xuyên
 • Yêu cầu giúp đỡ
 • Cách ra lệnh và đưa ra gợi ý
 • Đưa ra đề nghị giúp đỡ
 • Cách đặt hang và hỏi về các tính năng của sản phẩm và giá cả
 • So sánh giá cả, tính năng hàng hóa
 • Giá trị hàng hóa
 • Diễn đạt sở thích
 • Diễn đạt đồng ý hay không đồng ý
 • Cách diễn đạt sự thường xuyên
 • Động từ nguyên mẫu
 • Thể mệnh lệnh
 • Các câu hỏi thì hiện tại
 • So sánh hơn
 • Động từ : gustar, encantar, odiar, preferir
 • Trạng từ : muy, mucho, poco
 • Tambien/ tampoco, a mí sí
 • Bien / mal
 • Số đếm từ 100 trở lên
Ir de tapas
Bài 4.2
 • Diễn đạt tình trạng cơ thể và cảm xúc
 • Sức khỏe và các vấn đề
 • Diễn đạt triệu chứng và bệnh
 • Diễn đạt các cơn đau
 • Diễn tả nghĩa vụ
 • Lời khuyên
 • Chấp nhận và từ chối lời khuyên
 • Cách đặt một cuộc hẹn
 • Câu cảm thán
 • Tener dolor de/ doler
 • Cuando + presente + presente
 • Si + presente + imperativo
 • Câu mệnh lệnh khắng định và phủ định
 • Muy, mucho (tt)
 • Hay que/ tener que
Bài 5.1
 • Sở thích cá nhân
 • Mô tả một thành phố (khí hậu và địa lý)
 • Diễn tả một kế hoạch, một dự án
 • Hỏi và chỉ đường
 • Mô tả khoảng cách, thời gian và không gian
 • Diễn đạt các nghĩa vụ và nhu cầu
 • Động từ : preferir
 • Cuando + presente
 • Porque
 • Ir a + finito
 • Từ chỉ tương lai
 • Ser/estar/haber/tener
 • Muy, mucho, bastante, poco
 • Các cách diễn đạt nơi chốn và thời gian
 • Hay que/ tener que
Du lịch ở Tây Ban Nha
Bài 5.2
 • Diễn đạt các sở thích các nhân khác nhau
 • Đồng ý hoặc bất đồng về sở thích
 • Nói về sự phát triển
 • Đặt chỗ trong nhà hàng
 • Encantar, gustar mucho, gustar, no gustar nada, odiar
 • Preferir
 • Pero
 • Đại từ Ci
 • Estar + gerundio
 • Muy, mucho, poco

 

Giáo trình sử dụng (được cung cấp miễn phí) : Suena, tập 1 (bao gồm một quyển sách bài học và một quyển bài tập)
Giáo trình Suena được biên soạn theo chuẩn Khung Ngôn Ngữ Châu Âu (CEF) nhằm giúp người học dễ dàng rèn luyện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết theo chuẩn quốc tế. Các bài học được trình bày ngắn gọn với minh họa sinh động giúp người học dễ học và nhớ lấu. Bộ sách Suena hiện là giáo trình được các nước Châu âu sử dụng.
 
Số lượng học viên tại mỗi lớp có hạn.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và đăng ký xếp lớp tại:
PHƯƠNG NAM  EDUCATION
7 Nam Quốc Cang, P.Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM
Tel: 08. 3925. 6284 - Fax: 08. 3925. 9688
Hotline: 0919 407 100
Email: info@hoctiengtaybannha.com

Website : hoctiengtaybannha.com

Các khóa học khác

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ trực tuyến 1
Hỗ trợ trực tuyến 1
Hỗ trợ trực tuyến 2
Hỗ trợ trực tuyến 2