• slider

Lịch khai giảng

LỚP CƠ BẢN (lớp tối đa 8 Học Viên)
BUỔI HỌCCHƯƠNG TRÌNHNGÀY KHAI GIẢNGTHỜI GIAN
Sáng CẤP ĐỘ A1.1
Chương trình giảm học phí
05/06/2017 Thứ 2,4,6: 08h30 - 10h00
Sáng CẤP ĐỘ A1.1
Chương trình giảm học phí
05/06/2017 Thứ 3,5,7: 10h30 - 12h00
Sáng CẤP ĐỘ A1.1
Chương trình giảm học phí
05/06/2017 Thứ 2,4,6: 10h30 - 12h00
Chiều CẤP ĐỘ A1.2
Chương trình giảm học phí
11/07/2017 Thứ 7: 14h00 - 16h15 Chủ nhật: 09h00 - 11h15
Tối CẤP ĐỘ A1.1
Chương trình giảm học phí
05/06/2017 Thứ 2,4,6: 19h35 - 21h05
Tối CẤP ĐỘ A1.1
Chương trình giảm học phí
05/06/2017 Thứ 2,4,6: 18h00 - 19h30
Tối CẤP ĐỘ A1.1
Chương trình giảm học phí
06/06/2017 Thứ 3,5,7: 18h00 - 19h30
Tối CẤP ĐỘ A1.1
Chương trình giảm học phí
06/06/2017 Thứ 3,5,7: 19h35 - 21h05
Cuối tuần CẤP ĐỘ A1.1 (Dành cho người bận rộn)
Chương trình giảm học phí
10/06/2017 Thứ 7, Chủ Nhật: 14h00 - 16h15
LỚP CẤP TỐC (lớp tối đa 6 Học Viên)
BUỔI HỌCCHƯƠNG TRÌNHNGÀY KHAI GIẢNGTHỜI GIAN
Sáng TRÌNH ĐỘ A1
Chương trình giảm học phí
05/06/2017 Thứ 2,4,6: 9h00 - 12h00
Chiều TRÌNH ĐỘ A1
Chương trình giảm học phí
05/06/2017 Thứ 2,4,6: 14h00 - 17h00
Chiều TRÌNH ĐỘ A2
Chương trình giảm học phí
11/07/2017 Thứ 3,5,7: 14h00 - 17h00
Tối TRÌNH ĐỘ A1
Chương trình giảm học phí
05/06/2017 Thứ 2,4,6: 18h00 - 21h00
Tối TRÌNH ĐỘ A1
Chương trình giảm học phí
06/06/2017 Thứ 3,5,7: 18h00 - 21h00

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ trực tuyến 1
Hỗ trợ trực tuyến 1
Hỗ trợ trực tuyến 2
Hỗ trợ trực tuyến 2