• slider

Trình Độ B1

Bài 1  : Ana habla a su hijo
Bài 1 : Ana habla a su hijo
Ana habla a su hijo
Bài 2 : ¿Por dónde se va a ... ?
Bài 2 : ¿Por dónde se va a ... ?
¿Por dónde se va a ... ?
Bài 3 : Các bộ phận cơ thể người
Bài 3 : Các bộ phận cơ thể người
Các bộ phận cơ thể người
Bài 4 : Compromisso - Lời hứa
Bài 4 : Compromisso - Lời hứa
Compromisso - Lời hứa
Bài 5 : Horóscopo - Số tử vi
Bài 5 : Horóscopo - Số tử vi
Horóscopo - Số tử vi
Bài 6 : Exprésate - Diễn đạt
Bài 6 : Exprésate - Diễn đạt
Exprésate - Diễn đạt
Bài 7 : Geografía - Địa lý
Bài 7 : Geografía - Địa lý
Geografía - Địa lý

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ trực tuyến 1
Hỗ trợ trực tuyến 1
Hỗ trợ trực tuyến 2
Hỗ trợ trực tuyến 2