• slider

Trình Độ B1

Bài 1 : Trạng từ
Bài 1 : Trạng từ
Trạng từ
Bài 2 : So sánh hơn/kém
Bài 2 : So sánh hơn/kém
So sánh hơn/kém
Bài 3 : Biến tính từ thành trạng từ
Bài 3 : Biến tính từ thành trạng từ
Biến tính từ thành trạng từ
Bài 4 : Mạo từ số nhiều không xác định
Bài 4 : Mạo từ số nhiều không xác định
Mạo từ số nhiều không xác định
Bài 5 : Tính từ sở hữu
Bài 5 : Tính từ sở hữu
Tính từ sở hữu

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ trực tuyến 1
Hỗ trợ trực tuyến 1
Hỗ trợ trực tuyến 2
Hỗ trợ trực tuyến 2